Dialogguiden – ditt stöd för att planera dialoger

I guiden hittar du exempel och metoder för medborgardialog. Du kan se hur andra använder dialoger i Sverige och i andra länder. Det finns information om kommuner, landsting och regioner som arbetar med medborgardialog som du kan kontakta. Dialogguiden är en webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting. Din synpunkt om webbplatsen är viktig för oss.