Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Uppvidinge

Kontakt

Magda Gyllenfjell

Projektledare

073-336 79 45

magda.gyllenfjell@uppvidinge.se

Anna Tigerström

anna.tigerstrom@uppvidinge.se

Serviceutveckling och attraktiva samhällen

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Uppvidinge kommun har genomfört samhällsvandringar, dialogmöten och kommungemensamma träffar för att finna nya lösningar för att behålla och öka den lokala servicen.

Bakgrund

Uppvidinge kommun är en av 13 pilotkommuner som har fått möjlighet att arbeta strategiskt och praktiskt med lokal serviceutveckling 2012-2015. I projektet har dialogen med kommunmedborgare blivit en viktig del och en förutsättning för projektets genomförande.
I Uppvidinge syftar projektet till att:
• Bidra till en kommun med stolta invånare som kan och vill bo kvar i bygden
• Utöka tillgängligheten av grundläggande service
• Skapa attraktiva samhällen

Syfte - Därför gjorde vi det

Syftet med detta projekt är att finna nya lösningar för att behålla och öka den lokala servicen. Syftet är att se vilka möjligheter vi som offentlig aktör har att samverka med kommersiell service för att utvecklas. Vi vill förstå de samhällsstrukturer som påverkar serviceutbudet i samhället samt vilka möjligheter vi har att påverka detta.

Process - Så gjorde vi

För att uppnå syftet och målen med projektet har olika former av medborgardialog blivit ett medel och en förutsättning för projektets genomförande. Följande former har använts:
• Samhällsvandringar
• Dialogmöten
• Kommungemensamma träffar

Samhällsvandringar
Under våren 2013 genomfördes vandringar i kommunens fem största samhällen. Samtliga vandringar började med en rundvandring på respektive ort. Deltagarna bestämde rutten och kunde under promenaden visa vad de tycker är viktigt, ge förslag och diskutera det man såg med kommunens fyra representanter. Alla boende på orten med omnejd var inbjudna. Träffarna avslutades med ett kortare möte för ytterligare diskussion.

All input från invånarna i form av frågor, synpunkter och idéer som kom in under vandringarna antecknades och har processats i kommunens förvaltningar och bolag.

Dialogmöten
Samhällsvandringarna följdes upp med dialogmöten på de fem största orterna. Vid mötena hade allmänheten möjlighet att på plats ställa frågor till tjänstemän och politiker.
Det har även anordnats workshops där deltagarna arbetat i grupper för att ta fram idéer om hur man som medborgare kan medverka till att höja samhällenas attraktivitet och öka samverkan mellan orterna.

Dialogmöten har blivit en viktig kanal för att diskutera vad som händer inom projektet och hur det ska utvecklas, ett forum för att uppnå projektets syfte och mål.

Kommungemensamma träffar
Inom ramen för serviceutvecklingsprojektet har även två kommungemensamma träffar genomförts. Syftet med träffarna har varit att skapa en dialog även med andra myndigheter och företag än kommunen.  Följande har funnits representerade:
• Trafikverket
• Polismyndigheten i Kronobergs län
• Bostadsbolaget AB Uppvidingehus
• IT-bolaget UppCom AB
• Swedbank och Handelsbanken

Resultat - Så blev det

Dialogerna har lett till konkreta åtgärder och att sätta nya frågor på agendan. Förutom att ge kunskapsunderlag till projektet har övrig verksamhet fått mycket input.

Träffarna har varit viktiga för kommunen då de har varit en kanal för att sprida kunskap om verksamheten och skapa insyn och förtroende för det vi gör. Medborgardialogen har skapat ett kunskaps- och informationsutbyte.

Vi tror också att det finns vinster med att alla har fått möjlighet att mötas på ett organiserat och öppet sätt. Det har skapat personlig kontakt istället för endast ett namn och titel.

Vad vi har lärt oss
Vi har lärt oss att inte vara oroliga för att öppna upp och låta medborgarna vara en del av vårt arbete. Medborgarna har oftast en realistisk bild om vi bara förklarar hur förutsättningarna ser ut. Att bjuda in till öppna mötesformer har lett till mer personlig kontakt och att kommuninvånarna är en större del av kommunens arbete.

Det faktum att alla parter – styrande politiker, ansvariga tjänstemän och invånare har varit på samma plats samtidigt har resulterat till att man har fått stor förståelse för varandra och att mycket har åstadkommits och blivit gjort.

Senast ändrad:
2020-07-01

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?