Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Medborgardialog om stadsutveckling

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Varbergs kommun har under 2014 genomfört en medborgardialog om vilka värden invånare och besökare tycker är viktiga i kommande stadsutveckling.

Bakgrund

Varbergs kommun har under 2014 genomfört en medborgardialog om vilka värden invånare och besökare tycker är viktiga i stadsutvecklingen.

Varberg står inför ett spännande stadsutvecklingsprojekt som innebär att staden ska växa mot havet. Järnvägsspåren ska förläggas i tunnel under staden, industrihamnen ska flyttas och en ny modern och effektiv hamn ska byggas. På den mark som frigörs ska sedan en helt ny stadsdel byggas.

Varbergs kommun har slagit fast sin vision mot 2025, där det framgår att kommunen ska verka för ökad delaktighet. Ett sätt att få människor delaktiga i stadsutvecklingsprojektet är genom att tidigt bjuda in till dialog.

Syfte - Därför gjorde vi det

Ett av syftena med medborgardialogen har varit att säkerställa att Varbergs kommun stärker inflytande och förankring i samhällsbyggnadsprocessen. Men lika viktigt har det varit att väcka nyfikenhet, inspirera och ta reda på hur både invånare, besökare och anställda i Varbergs kommun och dess bolag ser på stadsutvecklingen och vilka förväntningar de har.

Denna inledande dialog har genomförts i ett tidigt skede av stadsutvecklingsprocessen och är den första av flera dialoger som kommer att hållas inför och under tiden som den nya stadsdelen tar form.

Process - Så gjorde vi

Fokus i dialogen 2014 har legat på vardagsliv och aktiviteter både i den nuvarande och i den nya stadsmiljön. Dialogen har handlat om identitet, värden och användning, med särskilt fokus på den nya stadsdel som ska byggas.

Dialogprocessen inleddes med en intensiv dialogvecka i maj. Dialog fördes internt med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och representanter från kommunens bolag och förvaltningar. I den externa dialogen (riktad mot allmänheten) genomfördes sju workshoppar med öppen anmälan och sju workshoppar med personer från särskilt inbjudna målgrupper. De särskilt inbjudna deltagarna representerade grupper som vi bedömt som lätta att missa i ett dialogarbete, men viktiga att lyssna på. Under dialogveckan genomfördes även dialogbesök i fem högstadie- och gymnasieskolor där elever bjöds in till ett ”digitalt samtal” via en mentometermetod. Vid tre tillfällen anordnades också öppna dialogverkstäder. Två av dem i samband med evenemang på stan.

Parallellt med dessa insatser och under hela sommaren fanns det möjlighet att göra inlägg i dialogen via medborgardialogens egen Facebook-sida, via e-post eller genom att skriva eller rita förslag och tankar på ett ”vykort från framtiden”.

Resultat - Så blev det

Mer än 900 samtal har förts genom workshoppar och dialogmöten på stan. Vi har fått in runt 350 framtidsvykort och kommentarer via e-post och dialogens Facebook-sida och fler än 1 300 personer har engagerat sig i en namntävling för den nya stadsdelen. Allt detta material har analyserats och sammanställts i en rapport. Resultatet som presenteras i rapporten sammanfattas i ett antal utmaningar och tre tydliga målbilder som tillsammans beskriver dialogdeltagarnas förhoppningar på utvecklingen av den nya stadsdelen.

Nu ska resultatet från dialogen bakas ihop med de tekniska förutsättningar för den nya stadsdelen som kommunen har att ta hänsyn till. Därefter ska det hela mynna ut i ett inriktningsförslag för området, och detta ska sedan kommunfullmäktige fatta beslut om.

Lärdomar
För att genomföra ett dialogprojekt av den här storleken krävs en omfattande arbetsinsats internt, även om delar av arbetet läggs på konsulter. Den verksamhet som ansvarar för genomförandet måste vara förberedd på denna stora arbetsbelastning.

Redan innan man planerar en dialoginsats är det viktigt att ha en plan för hur syfte, process och resultat ska förankras och genomföras. Att göra fler involverade i arbetet med att planera och genomföra dialogen underlättar implementeringen av resultatet.

Senast ändrad:
2020-05-27

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?