Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Västerås

Kontakt

Anna Jägvald, planarkitekt/samhällsplanerare på Strategiska avdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad.
021-393211
anna.jagvald@vasteras.se
 

Sara Fast, planarkitekt på Strategiska avdelningen
Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad
021-393246
sara.fast@vasteras.se
 

Ortsanalys Skultuna

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Invånardialog och lokal kunskapsinsamling i samband med framtagandet av en ortsanalys för Skultuna.

Syfte - Därför gjorde vi det

Ett syfte med att ta fram en ortsanalys för Skultuna var att genom dialog med "Skultuanbor", organisationer och näringsliv öka engagemanget och intresset för ortens utveckling. Både lokalt och inom den kommunala organisationen. Metoden bygger till stor del på dialog och är främst en sammanställning av hur invånarna upplever sin ort samt de tankar, upplevelser och synpunkter som de som bor och verkar på en ort delar med sig av.

Ortsanalysen innehåller stadsbyggnadsfrågor men också frågor som handlar om andan, identiteten och livet på orten i stort varför en bred dialog var viktig.

Process - Så gjorde vi

Större dialogträffar
Det första dialogtillfället var ett stormöte som hölls kvällstid i matsalen på den lokala grundskolan. Runt 70 personer kom för att delta i dialogen och tycka till om livet i Skultuna idag och i framtiden. Det var ungefär lika många män och kvinnor som deltog och åldersmässigt tillhörde de flesta den övre medelåldern.

Mötesdeltagarna delades in i grupper och under den första delen av mötet kretsade diskussionerna kring "Skultunas" anda och identitet, karaktär och mentalitet. Därefter tog grupperna fram en gemensam SWOT-analys. Som en inspiration för diskussionen var tre personer med lokal anknytning inbjuda till mötet. Deras uppgift var att under några minuter berätta om sin relation till orten samt belysa viktiga frågor för en framtida utveckling.

Det andra stormötet hölls på samma plats och under liknande former men den här gången var det extra fokus på grönstruktur och bebyggelseutveckling. Uppslutningen liknande det första mötet gällande antal deltagare, könsfördelning och ålder.

Skolprojekt
På det andra mötet deltog också skolelever som deltagit i ett projekt som pågått på den lokala grundskolan. Eleverna hade valt ut platser i Skultuna som de har fotograferat och skrivit om. De hade också valt en plats och funderat på hur de skulle vilja att det såg ut där om 50 år samt intervjuat favoritpersoner och skrivit artiklar om Skultuna. Under mötet presenterade tre skolelever sina framtidsvisioner för Skultuna och elevernas arbeten fanns att ta del av i lokalen. Både elevernas och de tre personerna med lokal anknytnings medverkan var ett bra sätt att få igång en positiv diskussion.

Företagarträff
Representanter för det lokala näringslivet bjöds in för att ge synpunkter på Skultuna idag och tycka till om framtiden ur ett näringslivsperspektiv. Fokus under företagarträffen var Skultuna som livsmiljö idag samt tankar om framtiden ur ett näringslivsperspektiv. De 25 mötesdeltagarna delades upp i grupper och fick ett antal frågeställningar att fundera och diskutera kring tillsammans. Frågeställningarna kretsade kring hur Skultuna kan utvecklas för att gynna näringslivet och vilka anspråk det lokala näringslivet ställer på den fysiska miljön.

Måndagsklubben
Den välbesökta familjekvällen som arrangeras av biblioteket, öppna förskolan och ungdomsgården i Skultuna äger rum en måndagskväll i månaden. Runt 150 barn och föräldrar deltog i kvällens aktiviteter. Mellan övriga aktiviteter fick barn och föräldrar svara på frågor om Skultuna idag och i framtiden. De markerade bland annat sina smultronställen, favoritplatser och utvecklingsförslag på kartor. Att använda väl etablerade forum som Måndagsklubben är ett bra sätt att komma i kontakt med de målgrupper som har svårt att hinna besöka anordnade stormöten kvällstid.

Interaktiv utställning
På interaktiva utställningar utplacerade lokalt har förbipasserande använt nålar och post-it lappar i olika färger för att markera sina favoritplatser, smultronställen och utvecklingsområden i Skultuna.

Resultat - Så blev det

Tankar och synpunkter från dialogen sammanställdes i nyhetsbrev som skickades ut till mötesdeltagarna. Den sammanställda ortsanalysen skickades till en grupp frivilliga lokala referenspersoner för kontrolläsning, ytterligare synpunkter och reflektion kring om man känner igen sig i materialet och i beskrivningen av sin ort.

Senast ändrad:
2020-07-01

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?