Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Översiktsplan för Åre

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Processen med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan för Åre kommun påbörjades under hösten 2012. Ett steg i detta arbete var att skapa en inledande medborgardialog kring planeringsfrågor.

 

Bakgrund

Under vintern 2012/2013 hölls sammanlagt elva stycken öppna kvällsmöten i kommunens byar. På mötena medverkade mellan två till tio kommunala politiker och tre tjänstemän. Inbjudan till mötena skedde genom annonsering i lokala tidningar, affischer och enkätutskick

Syfte - Därför gjorde vi det

Mötenas syfte var dels att berätta om att arbetet med att ta fram en ny översiktsplan hade påbörjats, dels att samla in medborgarnas kunskap och synpunkter om kommunen genom förutsättningslösa samtal.

Process - Så gjorde vi

I mötet med dialogens deltagare har kommunen varit noga med att påpeka att själva dialogprocessen inte innebär att medborgarna avgör planens direkta utformning, mål eller innehåll. Medborgarnas möjlighet att påverka översiktsplanen är att berätta om sina åsikter så att det kommer politiker och tjänstemän till del.

Medborgardialogen har bestått av öppna bymöten, elevprojekt samt enkätutskick och aktiviteter på Åre höstmarknad år 2012, 2013 och 2014. Nedan beskriver vi de två första delarna av dialogarbetet.

Alla möten inleddes med en kort beskrivning av processen med att ta fram en översiktsplan. Därefter fick mötesdeltagarna fritt gå runt mellan tre olika tematiska stationer med kartor. Stationernas teman var: a) bostäder, näringsliv och service, b) kommunikationer, c) värdefulla områden och platser.
På mötena tog tjänstemän anteckningar kring de frågor som uppfattades vara särskilt betydelsefulla. Dessa anteckningar sammanställdes senare i en rapport.

Resultat - Så blev det

Bymötena resulterade i ett omfångsrikt planeringsmaterial som har gett både tjänstemän och politiker fördjupade kunskaper om hur medborgarna ser på områdena där de bor och verkar. Mötena gav också politikerna chansen att diskutera med sina väljare på ett avspänt sätt.
Lärdomar

  • Generellt upplevdes ansatsen med förutsättningslösa samtal som mycket positiv. Medborgarna uppskattade att bli lyssnade på tidigt i processen, istället för att kommunen kom till mötet och (citat) ”berättar hur det är”.
  • Materialet från bymötena var omfattande och ganska spretigt, vilket tog tid att sammanställa på ett bra sätt.
  • Det är klurigt att skapa en naturlig diskussion kring övergripande strategiska frågor. För de flesta mötesdeltagare föll det sig mer naturligt att prata om lokala och praktiska frågor som t ex vägunderhåll och belysning. Vid sammanställningen av mötena försökte vi att hitta större mönster bland de lokalt präglade frågorna istället för att skjuta in oss på varje specifik synpunkt eller uppslag.
  • Faktorer som ålder, kön och bostadsort gör att människor har väldigt olika syn på vilka frågor som är viktiga och hur man ser på sin bygd i relation till kommunen som helhet.
  • Många människor uppskattar att tala om ”mjuka” frågor som bygdens identitet, landskapets brukande och värdefulla platser.
Senast ändrad:
2020-05-27

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?