Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Översiktsplan 2035 för Ängelholms kommun

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Ängelholms kommun har sedan 2011 arbetat med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Ett förslag till ny översiktsplan för Ängelholms kommun, Översiktsplan 2035, har nu tagits fram och är för närvarande på samråd. Den nya översiktsplanen utgör ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen av den fysiska miljön i Ängelholms kommun.

I den nya översiktsplanen, Översiktsplan 2035, tydliggörs nationella och regionala mål och kommunens samarbete med Region Skåne och Skåne Nordväst utgör en bas. Den nya översiktsplanen utgår ifrån de tre hållbarhetsaspekterna: den ekonomiska, den ekologiska och den sociala aspekten.

Process - Så gjorde vi

Den nya översiktsplanen har tagits fram i en öppen process som grundats på en aktiv dialog med kommunala förvaltningar, organisationer, byalag, föreningar, myndigheter och allmänhet. Den nya översiktsplanen har tagits fram genom följande arbetsprocess:

1. Fånga Ängelholms själ
2. Ta fram en framtidsbild
3. Arbeta fram visioner, mål och strategier

Steg 1 ”Fånga Ängelholms själ” genomfördes utifrån en metod som kallas Cultural planning. Ett antal olika aktiviteter genomfördes både internt och externt: enkäter till medborgare/ föreningar/omkringliggande kommuner, workshops med politiker och tjänstemän, träffar med elever, dialogmöten med allmänheten i kommunens tätorter och frukostmöte med Ängelholms Näringsliv. Det genomfördes även en fototävling.
Aktiviteterna bestod av workshops som inleddes med information och bakgrund till översiktsplanen. Därefter fick deltagarna gruppvis besvara olika frågor på A1-ark och redovisa resultatet. Frågorna handlade om en beskrivning av Ängelholm, vad som är unikt för Ängelholm och om platsens betydelse. De omfattade även frågor om trygghet och otrygghet. De handlade också om vad Ängelholms styrkor och utmaningar utifrån en SWOT-analys.

Steg 2 ”Ta fram en framtidsbild” genomfördes också såväl internt och externt: workshops med politiker och tjänstemän, träffar med elever, dialogmöten med allmänheten i kommunens tätorter, frukostmöte med Ängelholms Näringsliv och möte med berörda myndigheter. Parallellt med detta genomfördes diskussioner om olika fackfrågor i referensgrupper bestående av sakkunniga tjänstemän från samtliga förvaltningar och bolag i kommunen.
Aktiviteterna bestod av workshops som inleddes med information och bakgrund till översiktsplanen. Därefter fick deltagarna gruppvis besvara olika frågor på A1-ark och redovisa resultatet. Frågorna handlade denna gång om framtidsbilden av Ängelholm: vad saknas i kommunen, hur bör kommunen se ut år 2035 och en formulering av framtids-bilden för år 2035. De omfattade även en prioritering av nyckelområden och ett arbete med att definiera begreppet hållbar utveckling.

Steg 3 ”Arbeta fram vision, mål och strategier” genomfördes internt av projektgruppen för översiktsplan. Visionen, mål och strategier har bl a tagits fram utifrån nationella/regionala/ lokala mål samt från de aktiviteter som genomfördes i steg 1 och steg 2.

Mer information

På kommunens hemsida finns både sammanställningar från steg 1 och steg 2 och förslaget till ny översiktsplan 2035.

Senast ändrad:
2020-05-27

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?