Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Örebro

Kontakt

Kajsa Bodén, planerare

019-21 15 75

kajsa.boden@orebro.se

Investeringar i tre parker

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Målet med arbetet var att fram ett konkret förslag på investering som tydligt visar vilka förbättringsåtgärder som ska göras i parken med så stor hänsyn taget som möjligt till de synpunkter som kommit fram i medborgardialogen.

Process - Så gjorde vi

Politikerna ville fånga in synpunkter från ett avgränsat närområde kring parkerna till de hushållen  gjordes ett utskick. (exempel i fil)I ett fall skickades brev ut i de två andra delades frågeformulär ut av en lokal idrottsförening. Antalet hushåll varierade beroende på närområdets struktur. Det genomfördes i tre parker, Varbergaparken, Tegnérlunden och Vallåkraparken.

Utskicket innehöll ett frågeformulär och en karta, där man kunde skriva ner sina synpunkter.
Runt om i parkerna sattes det också upp skyltar, mellan 20-30  typ ”mäklarskyltar” som uppmanade att tycka till på webben.

I två av parkerna kunde också medborgarna lämna in frågeformulären i en brevlåda som fanns placerad vid en mataffär nära parken.

Utskick gick också till närliggande förskolor, fritidshemmen och skolor. På en förskola och en skola deltog tekniska nämndens politiker från den parlamentariska gruppen i verksamheten för att lyssna av framförallt barnens men också personalens synpunkter.

Större föreningar som i ett fall den Syrianska föreningen kontaktades och lämnade in sina synpunkter. Här deltog också politiker från den parlamentariska gruppen på ett möte där föreningen framförde sina synpunkter.

För att fånga in alla synpunkter från ett avgränsat närområde, se bilaga 1, gjordes ett utskick till samtliga ca 1600 hushåll vilket omfattade ca 4000 medborgare. Utskicket innehöll ett frågeformulär och en karta, se bilaga 2, där man kunde skriva ner sina synpunkter.

I en av parkerna Tegnérlunden fanns inbjudan till ett återkopplingsmöte med då utskicket gick ut för att ha en möjlighet att fånga in reflektioner på det förslag som togs fram utifrån inkomna synpunkter.

Resultat - Så blev det

I två av dialogerna inkom lika många svar på webben som inlämnade svar i affärerna. Det innebar att mellan 4-8 % av de närboende lämnade in synpunkter i alla tre parkerna.

Återkoppling av inkomna synpunkter har skett via e-post till de som lämnat sin adress, 50% av de som svarade på webben. De närboende som lämnade in sina synpunkter i affärerna lämnade inte sin e-postadress och endast ett fåtal sin gatuadress.

De inkomna svaren på webben visade att kvinnorna var i majoritet och i medelåldern. Majoriteten av de män som sände in svar var något yngre eller äldre.

Det återkopplingsmöte där ett partytält fanns uppslaget i Tegnérlunden presenterades det färdiga förslaget på kartor och man fick här åter igen komma med synpunkter. Ett 60 – tal medborgare i olika åldrar och kön kom och besökte tältet. Reaktionerna från medborgarna var överlag mycket positiva då man såg att en del av de förbättringsåtgärder man föreslagit fanns med i förslaget.

Vad ni har lärt oss, erfarenheter
Inbjudan till ett möte gällande en av parkerna, där föräldrar till alla barn på förskolorna och skolan bjöds in, gav tyvärr inga synpunkter på förslaget då ingen kände sig manad att delta på mötet. Erfarenheten av detta sa oss att om man ger möjlighet till att lämna synpunkter på annat sätt så är möten inte så attraktiva.

I en av parkerna besökte politiker och tjänstemän familjecentralen men det visade sig att det var en miljö som var svår att föra en dialog i.

Positivare var då erfarenheterna av att stå på ett närliggande torg inom bostadsområdet och tillfråga förbipasserande. Det uppskattades också att det var politiker man mötte.
Återkoppling är den del som är svårast att genomföra, för att nå ut är det bra att planera för den innan ett genomförande av dialogen börjar.

Kostnaderna för utskick till närboende kan bli ganska hög, bättre då att ge ett mindre bidrag till en förening som är verksam i området. För det krävs framförhållning och gärna några kontrollpunkter så man får bekräftat att utdelningen har skett.

Att ha utsedda parlamentariska grupper i nämnderna är en stor fördel för medborgardialogen. Politikerna får erfarenhet av att möta medborgarna och att lyssna in synpunkter. De uppträder som en gemensam grupp och lämnar partipolitiken tillfälligtvis i dialogen med medborgarna. Det underlättar också det administrativa arbetet då man som tjänsteman vet vilka man ska vända sig till när behovet av medborgardialog kommer upp.

Planering av praktiska detaljer kräver längre framförhållning än man kan föreställa sig för att det ska fungera som det är tänkt. Exempel är produktion av skyltar, beställning av partytält, deltagande på personalmöten eller möte med olika barngrupper.

Senast ändrad:
2020-07-01

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?