Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Paradisparken - så vände vi opinionen

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

I samband med att investeringsmedel skulle avsättas för Marstrands grönytor initierade kommunens parkansvarige ett arbete där utvecklingen skulle ske i dialog med medborgarna. Eftersom den aktuella parken hade fått så starka synpunkter bestämdes att det var ett bra objekt att börja med.

Utveckla grönytor och parker i Marstrand. Där första steget var att återställa parken.

Bakgrund

Flera boende på Marstrand hade sponsrat nya lyktstolpar som senare visade sig inte kunna användas. För att ändå ta tillvara stolparna bestämde kommunen att man skulle anlägga en rosenpergola i en av parkerna på ön. Förvaltningen presenterade beslutet på en medborgarstämma och visade hur det skulle se ut på en skiss. När pergolan var på plats inkom flera starka protester. De boende ansåg att man förstörde utsikten mot vattnet och att parken förfulades av pergolan. En av de boende skickade in en skiss över hur man ansåg att parken borde återställas.

I samband med att investeringsmedel skulle avsättas för Marstrands grönytor initierade kommunens parkansvarige ett arbete där utvecklingen skulle ske i dialog med medborgarna. Eftersom den aktuella parken hade fått så starka synpunkter bestämdes att det var ett bra objekt att börja med.

Syfte - Därför gjorde vi det

Utveckla grönytor och parker i Marstrand. Där första steget var att återställa parken.

Process - Så gjorde vi

  1. Synpunkter från hembygdsföreningen och boende runt parken hämtades in. Dessutom tittade förvaltningen på gamla foton av parken och den inlämnade skissen samt gjorde ett platsbesök tillsammans med hembygdsföreningen.  
  2. Underlaget lämnades till en extern landskapsarkitekt som gjorde två gestaltningsförslag
  3. Förslagen publicerades på kommunens hemsida och sattes upp på det lokala biblioteket.  Alla fick möjlighet att rösta på förslagen. Förslagen och röstningen marknadsfördes i sociala medier och genom anslag i lokalsamhället.
  4. Resultatet av röstningen och alla synpunkter som kom in, sammanställdes och presenterades på ett Öppet Hus.
  5. Anteckningar från Öppet hus och en åtgärdslista skickades till alla som närvarat på Öppet hus och som hade lämnat sin e-postadress. Dessutom publicerades det på kommunens hemsida.
  6. Uppföljande information har också publicerats på kommunens hemsida och skickats specifikt till de som lämnat sina e-postadresser.

Resultat - Så blev det

En återställning av parken har påbörjats och boende har spontant hört av sig till kommunen och uttryckt sin glädje över resultatet.

Åtgärden är ett första steg i en längre parkutvecklingsprocess tillsammans med de boende som förvaltningen har en pågående dialog med.  

Senast ändrad:
2020-05-27

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?