Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Hemsida, webbsida

Hemsida är en allt viktigare kanal för att nå ut med information om kommunen eller landstingets verksamhet till medborgare, brukare, media med flera.

På hemsidan finns även möjlighet för medborgare att utföra olika ärenden direkt, s.k. e-tjänster, t.ex. anmäla fel, boka tider, välja skola, söka barnomsorg med mera.

Används för

Hemsidan är den viktigaste och snabbaste informationskanalen som finns att tillgå. Hemsidan är den kanal som organisationen förfogar över helt och fullt, här kan man formulera information och fakta så som man vill ha den.

Deltagare

Huvudmålgruppen är kommuninvånarna. Fundera över hur ni informerar – riktar sig informationen i första hand till medborgare eller brukare? Kanske behövs det flera nivåer på informationen. En övergripande beskrivning av t.ex. området skola riktat till invånare, media och andra intressenter samt fördjupad information för brukare och personal. Det blir allt vanligare med rollbaserad och målgruppsanpassad information.

Nödvändiga resurser

Hemsidan måste skötas på ett professionellt sätt och det krävs resurser i form av såväl kompetens som bra verktyg.

Hemsidan är en verksamhet som lämpar sig väl för samverkan mellan flera kommuner, gemensamma verktyg, plattformar gör att webbmasters i flera kommuner kan stötta varandra och samverka m.m.

Det krävs stabila IT-system, en hemsida får inte ligga nere.

Ungefärlig tidsåtgång

Det är det absolut snabbaste sättet att få ut information.

Styrkor

Hemsidan är ypperlig för att informera om t.ex. olika evenemang men också om politiskt ansvar och hur man når politiker på olika sätt.

På hemsidan kan man snabbt och enkelt bjuda in till t.ex. informationsmöten.

Hemsidan ger möjlighet till interaktivitet med medborgare och andra oberoende av tid och rum.

På hemsidan kan man ge information i flera nivåer från den lättfattliga snabba till den mer fördjupade.

Övrigt

Hemsidan måste uppdateras kontinuerligt.
Hemsidan skall uppfylla de tillgänglighetskrav som finns så att t.ex. även synskadade kan ta del av information.
Sträva efter att göra informationen så lättförståelig som möjligt.
Ta gärna hjälp av medborgarpaneler, mystery shoppers mer mera för att få feedback. Vilket kan vara ett uppdrag för beredningarna.
- Hur stämmer deras önskemål om information och tjänster med den som kommunen eller landstinget väljer att presentera?
- Ställ er frågan – vilken information kan ni inte lägga ut på hemsidan?
- Pröva er sökmotor!

Begränsningar

Sköter man inte sin hemsida på ett professionellt sätt är risken stor att man får en negativ effekt. Idag ställer medborgare höga krav på hemsidor och den information man förväntar sig hitta där.

En hemsida är inte en statisk yta man gör en gång, den måste kontinuerligt förnyas och anpassas till omvärldens krav

Trots den stora tillgången till Internet och datorer så når man inte alla medborgare via hemsidan, genomför mätningar över användandet.

Senast ändrad:
2017-07-04

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?