Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Metod

Relaterade artiklar

Metoder

Workshops i samtalsform (gruppdiskussion)

Workshops i samtalsform är egentligen en förenklad gruppdiskussion i syfte att ge deltagarna möjlighet att pröva en fråga grundligt, utmana varandras åsikter och utveckla sina synpunkter eller argument för att nå en högre förståelse och insikt i frågan/ämnet.

Används för

Workshops i samtalsform möjliggör en fördjupad diskussion om ett specifikt ämne med ett fåtal personer under ett par timmar.

När en organisation vill få en större insikt och förståelse för vad som kan ligga bakom människors åsikter eller ett yttrande samt när man vill utmana varandras åsikter och utveckla sina synpunkter/argument för att nå en högre förståelse och insikt i ämnet/frågan. Workshops i samtalsform liknar fokusgrupp men tenderar att vara mer fokus på dialog, diskussion och överläggning. De kan ta allt från några till flera timmar att genomföra. Det är ett småskaligt evenemang

Deltagare

Vanligen mellan 8 till 16 deltagare. Vilka som deltar beror på vad frågan gäller, Deltagare kan väljas utifrån demografi, intressegrupp, eller slumpmässigt urval.

Nödvändiga resurser

Kostnaden för denna form är i allmänhet inte hög, om man inte behöver rekrytera deltagare genom ett verkligt slumpmässigt urval vilket kan innebära en kostnad.

Medborgare kan behöva "morötter" för att få dem att delta i workshopen.

Ytterligare kostnader kan inkludera hyra av lokal (välj en informell miljö där det är möjligt), catering och stödjande arrangemang, till exempel barnomsorg.

Ungefärlig tidsåtgång

Från några till flera timmar

Styrkor

  • Kan ge organisationen värdefull information om medborgares åsikter och ställningstagande i en viss fråga.
  • Deltagarna får tid och möjlighet att behandla en fråga grundligt, inklusive kostnader, fördelar och långsiktiga konsekvenser.
  • Genom diskussion med andra ges deltagarna inblick i andra perspektiv som tillåter att deras egna åsikter kan utvecklas och utmanas.
  • Kan bygga och förbättra relationer mellan deltagarna.
  • Kan ge deltagarna nya kunskaper och färdigheter.

Övrigt

Denna form, Workshops i samtalsform, omfattar endast ett begränsat antal personer och kan därför inte användas för att samla statistiskt signifikanta uppgifter för att exakt mäta den allmänna opinionen.

Det faktum att deltagarnas syn utvecklas genom överläggning kan också betyda att de inte är representativa för det övriga medborgarkollektivet.

Senast ändrad:
2020-05-27

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?