Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Piteå

Kontakt

Helena Lindehag, samhällsutvecklare/folkhälsa

0911 - 69 60 17

070 - 679 60 17

helena.lindehag@pitea.se

Trygghetsvandring

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö men kan också användas för att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö.

Process - Så gjorde vi

Det kan komma indikationer på att ett område upplevs otryggt. Indikationerna kan komma från medborgare, fastighetsägare, tjänstemän eller andra aktörer som vistas i området. Vid varje vandring medverkar en politiker från kommun alt landsting.

Datum och tid bestäms av kommunens ansvariga grupp som består av tjänstemän. Därefter går en inbjudan ut till allmänheten via hemsida och dagstidningar.  Även riktade inbjudningar till de grupper som vistas i området eller på olika sätt har koppling till det.

Vandringen tar cirka 2 timmar och är på ett avgränsat område. Vid vandringens start så diskuterar de medverkande vad som ska beaktas. Till exempel:
• Skötsel och underhåll Skräp, skymmande buskar, sly, trasiga lampor, bänkar och lekredskap. Saker som snabbt går att åtgärda.
• Bebyggelsen och olika anläggningars utformning Skymmande murar, mörka parkeringshus, entréer, fönster och placering, belysning, gångtunnlar och busskurer.
•  Stadsplanens utformning Obefolkade mellanrum, otrygga passager, områden som det är svårt att hitta i, enformiga miljöer
• Det mänskliga livet Sociala problem och störningar, goda mötesplatser.

Allt dokumenteras och fotograferas för att efter vandringen sammanställas och skickas ut till berörda parter.

När vandringen avslutas så samlas gruppen för en reflektion av vandringens. Alla får komma med synpunkter utan värderingar.

Resultat - Så blev det

Resultatet (kvantitativt och kvalitativt)
Det har genomförts ca 2 vandringar per år sedan 2009. I genomsnitt har ca 7 personer medverkat på vandringarna, både tjänstemän, politiker och medborgare.

Vandringen följs upp efter 1 år av handläggare.  Vissa områden har det åtgärdats majoriteten av det som påpekades andra områden har inte prioriterats av till exempel Fastighetsägare och områdesansvariga.

All dokumentation finns på kommunens  hemsida.

Vad vi har lärt oss och vad andra kan ha nytta av att veta
Trygghetsvandring är inget unikt för Piteå. Det är en metod som används i hela landet.
Det vi har lärt oss att det är ett bra sätt att upptäcka många saker som man annars inte tänker  på och det bidrar också till att människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor.

Trygghet är viktigt för att vi ska kunna uppleva hälsa och utöva hälsofrämjande aktiviteter och trygga, stimulerande miljöer kan inspirera oss till att göra hälsosamma val i vardagen. Det kan vara promenader, leka ute på skolgårdar eller sitta stilla på en parkbänk och se på en vacker omgivning. Kort sagt allt som gör att vi känner välbefinnande.

Senast ändrad:
2020-05-27

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?