Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Framtidsplan för Burlöv

Burlövs kommun har tagit fram en ny översiktsplan. Ambitionen har varit att nå invånarna och ge möjlighet till insyn och påverkan.

Syfte

Målet med projektet var att ta fram en väl förankrad ny översiktsplan för Burlövs kommun.

Process

Processen för framtagandet av en ny översiktsplan följer plan- och bygglagen med bland annat samråd och utställning. Planeringsavdelningen har tillsammans med kommunikationschefen arbetat med medborgardialogen.

Burlövs kommun ser mycket positivt på att många burlövsbor känner stort engagemang i hur Framtidsplanen ser ut och vill vara delaktiga och kunna påverka den. Ambitionen har varit att nå så många som möjligt i kommunen. Att ta fram en översiktsplan är en lång process som påbörjades våren 2011 och avslutades våren 2014, under denna tid har många tillfällen gets för dialog, att ställa frågor och att yttra sig. 

Framtidsplanen var på samråd under tre månader. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Samrådsmöten för ”Framtidsplan för Burlövs kommun”, den nya översiktsplanen, hölls i kommunens två orter Arlöv och Åkarp.

Under samrådstiden fanns Framtidsplanen och information om samrådet på kommunens hemsida, biblioteken samt i Medborgarhuset.
Alla kommunens invånare och företag fick information om Framtidsplanen i brevlådan genom den lokala Burlövstidningen. I ett specialnummer presenterades huvuddragen i planen i ett mer lättillgängligt sammandrag samt vad som hände under samrådstiden och hur man skulle gå tillväga för att yttra sig.

På Burlöv Center fanns information om Framtidsplanen uppsatt på en av pelarna i varuhuset där många människor rör sig. Exemplar av Framtidsplanen var tillgängliga samt att foldrar på svenska och engelska fanns att ta med sig.

Tjänstemän från Planeringsavdelningen var vid tre tillfällen på Burlöv Center och informerade och svarade på frågor.

Planeringsavdelningen arrangerade tillsammans med Ung NU, ett projekt som drevs av ABF MittSkåne, en ungdomsworkshop. Ungdomar och lärare från årskurs 8 från Arlöv och Åkarp deltog i workshopen. Tillsammans med representanter från Ung NU, politiker och tjänstemän från olika förvaltningar diskuterades Burlövs framtid.

Representanter från Planeringsavdelningen var på besök i en klass 2. Eleverna diskuterade kommunens ord för målen. I inledningen till Framtidsplanen finns ett kollage av barnteckningar som illustrerar texten ”En spännande framtid!”.

Samrådet och de inkomna yttrandena låg till grund för fasen efter samrådet, utställningen, som varade i två månader. Under utställningstiden fanns möjlighet att se hur samrådsyttrandena hade bemöts och vilka eventuella ändringar eller förtydliganden dessa bidrog till. Möjlighet att återigen lämna skriftliga synpunkter gavs under utställningen.

Under utställningstiden fanns förslaget tillgängligt på Medborgarhuset, biblioteken och Möllegården kultur. Framtidsplanen och samrådsredogörelsen finns även på kommunens hemsida. Även under denna fas fanns information om Framtidsplanen uppsatt på en av pelarna i Burlöv Center där blädder exemplar fanns. Möjlighet för dialog gavs vid två tillfällen vardera på Burlöv Center, Arlövs bibliotek samt Möllegården kultur i Åkarp. 

Framtidsplanen är bara början och lägger grunden för efterkommande projekt och planer. Det kommer finnas fler tillfällen att påverka utvecklingen av Burlöv i exempelvis detaljplaneprocesserna.

Resultat

Framtidsplanen kunde antas av kommunfullmäktig och inga överklaganden skedde. Att det inte inkom så många synpunkter eller uppstod stora konflikter om ställningstaganden och sakfrågor i planen samt att inga överklagande skedde skulle kunna bero på att många var informerade om planen och ställde sig bakom innehållet.

Lärdomar

Att arbeta med medborgardialoger tar mycket tid och kraft vilket kan vara svårt för en liten organisation. Att arbeta med en kommunikatör och att bygga upp ett nät av referensgrupper och kontaktpersoner som återkommer för olika planer och projekt kan underlätta.

Senast ändrad:
2017-07-04

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?