Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Torshällas ortsutveckling

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Torshälla, i Eskilstuna kommun, pågår sedan 2011 ett omfattande ortsutvecklingsarbete i nära samarbete mellan Torshälla stads förvaltning, boende och aktörer på orten.

Bakgrund

Utvecklingsarbetet har sin grund i en ortsanalys som genomfördes 2007/2008 enligt Boverkets modell och som pekar ut ett tiotal utvecklingsområden inom bostäder, turism, trygghet, näringslivsutveckling, centrumutveckling, kollektivtrafik och varumärke.

Torshälla är en av Sveriges äldsta städer och fyller 2017 700 år. Jubileet är ett naturligt delmål i utvecklingsarbetet för att beskriva vad stadens aktörer vill ha uppnått fram till dess.

Syfte - Därför gjorde vi det

Syftet är att skapa en attraktiv stad för dem som bor, lever, verkar i och besöker staden.

Process - Så gjorde vi

Allmänhet, föreningar, näringsliv, fastighetsägare och kommunala verksamheter har därför bjudits in till att formulera en vision/målbild för 2017 och den anger nu färdriktningen för det fortsatta utvecklingsarbetet. Efter firandet kommer nya delmål att formuleras gemensamt för att fortsätta att utveckla orten i nära samverkan mellan alla aktörer.

Att involvera medborgare och aktörer i alla faser av utvecklingsarbetet – i idéinsamling, i målbild och i genomförande - är en av framgångsfaktorerna som gjort att positiva resultat kunnat nås på kort tid. 

Genom workshops, öppna möten, utställningar, digitala kanaler, gemensamma arrangemang där flera olika aktörer samverkar skapas dialog och delaktighet. Ett exempel är Gökstensskolans årskurs 8:or som i januari inlett ett projektarbete där de genom att ta fram en vision för olika platser i Torshälla är med och utvecklar staden. Eleverna involveras i utvecklingen av staden samtidigt som arbetet integreras i skolundervisningen.

Att utveckla Torshälla i nära dialog och samverkan säkrar att arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv där olika intressen och resurser tas till vara, utvecklingsarbetet blir förankrat på orten och inte minst kan olika utvecklingsprocesser samordnas och gå i takt för att uppnå bästa resultat.

Eftersom utvecklingsområdena sträcker sig över så många områden, flera utanför kommunens rådighet, är samverkan mellan både externa och kommunala aktörer och inom kommunala verksamheter en förutsättning.

Som exempel på samverkan mellan kommunala verksamheter och externa aktörer kan ett delprojekt nämnas: En skulpturpark byggs upp som en upptakt mot stadens 700 års jubiléet i samarbete mellan Torshälla stads förvaltning och Torshälla konstförening. Konstföreningen tog initiativ till skulpturparken och ingår nu i styrgruppen för att skapa parken i samarbete med kommunens verksamheter.
 

Resultat - Så blev det

Genom att synliggöra utvecklingsarbetet på olika sätt kan boende och aktörer bjudas in tidigt i utvecklingsarbetet och de kan följa och vara delaktiga i arbetet på nära håll. ’Kraften av många’ gör att utveckling ske inom flera områden parallellt och därmed ge synbara resultat snabbt.

Senast ändrad:
2020-05-27

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?