Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Medborgardialog i Brandbergen i Haninge

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Medborgardialog för att hitta lämpliga utvecklingsmöjligheter för Brandbergens utvecklingsprogram.

Syfte - Därför gjorde vi det

Att Brandbergen ska kännas attraktivt och välkomnande.

Process - Så gjorde vi

Medborgardialogen ska belysa utvecklingsmöjligheter på kort sikt (2-5 år) och lång sikt (10-15 år) som kan fungera som stöd för framtida planarbete, förstärka Brandbergens själ och anda samt beakta framtidens möjligheter att utveckla bebyggelse, infrastruktur inklusive kollektivtrafik, barn- och ungdomsverksamheten samt allmän och kommersiell service.

Två medborgardialoger har ordnats; en för Brandbergens C och en för hela Brandbergen. Syftet med centrumdialogen var att öka förståelsen för hur Brandbergens C används och vilka befintliga kvaliteter och utmaningar som Brandbergsborna upplever finns i centrum. På plats fanns foton, flygbild och planlösning för centrumet. Besökarna kunde prata direkt med tjänstemän, lämna anonyma förslag i en låda eller rita sina förslag direkt på foton från centrum.

Syftet med den andra dialogen var att öka förståelsen för hela Brandbergens identitet och att utifrån den se områdets utvecklingspotential. Dialogen skedde i biblioteket. Andra dagen rullades delar av dialogen ut i centrumet där fler spontana möten kunde göras. På pluppkarta markerade besökarna bra platser och platser de ville förändra. En utställning med foton och flygbild över Brandbergen beskrev områdets nuläge. Besökarna kunde prata direkt med tjänstemän och politiker, lämna anonyma förslag eller skriva på ett klotterplank. För de yngsta besökarna fanns ett ritbord med kritor.
Ett Open Space genomfördes med hjälp av en processledare. Deltagarna satte själva agendan och diskuterade sina hjärtefrågor. Mötet hölls en vardag mellan 17.30-21.00 och lockade nästan 50 personer.

På en trygghetsvandring deltog tjänstemän med ansvarar för park, belysning, trygghet och samhällsplanering samt politiker, representanter från fastighetsägarna i området och polis.
Kommunen bjöd in ungdomar från 13 år och uppåt till en workshop som hölls på fritidsgården där kommunen bjöd på pizza.

Resultat - Så blev det

Vad vi har lärt oss och vad andra kan ha nytta av att veta
Det fungerade bra att stå i centrum där spontanbesökare kunde fångas upp. Det upplevdes framgångsrikt att satsa på kommunikation där hemsida, annonser, affischer och dialogmaterial fick en gemensam layout som besökarna kunde känna igen sig i. Tjänstemän och politiker försågs även med värdinneband med kommunlogotyp så att besökarna direkt kunde se att vi kom från kommunen.
Pluppkartan var bra för att fånga upp besökare och det gick snabbt och lätt för dem att lämna konkreta synpunkter. För de som ville berätta mer var det uppskattat att det fanns såväl tjänstemän som politiker på plats.

Open Space-mötet fungerade bra och var uppskattat, då alla fick komma till tals. Mötet borde vara kortare, eftersom flera i gruppen avvek från mötet en timme tidigt.
På trygghetsvandringen uppmärksammades brister i den fysiska miljön som tidigare har missats. Polisen och de boende knöt nya kontakter med fastighetsägarna. Vandringen var på två timmar men hela rutten på ca 2,5 km hanns inte med.

Workshoppen med unga fick inte så många deltagare som önskats. En anledning tros vara att de inte läser kommunens informationskanaler eller fysiska anslag. Ett nytt försök för att fånga upp unga ska dock göras genom besök hos skolklasser på Brandbergsskolan.

Senast ändrad:
2020-05-27

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?