Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Kanske en lekplats i mitten i Haninge

Medborgare engagerades i Haninges utveckling för stadskärnan genom stadsbyggnads- och kulturverksamheternas medborgardialog.

Syfte

Att ta reda på hur Haninges medborgare förhåller sig till Poseidons torg. Vad tycker man om torget och vad önskar man sig i framtiden? 

Torget ligger utanför kulturhuset och är den centrala punkten i den framtida stadskärnan.

Process

Två konstnärer fick i uppdrag att kurera ett konstprojekt om stadsbyggnads- och samhällsfrågor där dialogen med medborgarna stod i fokus. Projektet inkluderade utställning, workshopar, föreläsning, teaterföreställning, offentlig politisk debatt på torget, samarbete med studenter från KTH, lunchkonsert på torget, familjelördag med uppträdande, konstverkstad och parkour samt en procession med över hundra deltagare.

Konsthallen förvandlades till ett rum där konstnärerna höll workshopar. Alla deltagare producerade skyltar där önskemål om torgets utformning gestaltades. Skyltarna blev sedan en del av utställningen.

Arkitekturstudenter från KTH involverades under projektets gång. De arrangerade under tre fredagar aktiviteter utanför kulturhuset i anslutning till centrum: så kallad speed dating med en arkitekt, liten idrottstävling och en minimusikfestival.

Ett plank upprättades på torget under projektets gång för att signalera att här pågår ett byggprojekt. Barn lekte med planket och där sattes även upp information för allmänheten, exempelvis en professionell arkitektskiss av en workshopgrupps förslag.Under högtidliga former med musik marscherade deltagare, tjänstemän och konstnärer från konsthallen till kommunhuset och upprättade en tillfällig utställning alla skyltar som tillverkats och ställde i foajén.

Resultat

Resultat
• Projektet skapade en mycket större samsyn mellan förvaltningarna, som har lett till närmare samarbete än tidigare.
• Antal deltagare i workshops: 88 vuxna 120 barn
• Antal deltagare i program: 420
• Kulturhusets konstverkstad: 19 grupper och ca 190 barn
• Antal besökare i konsthallen: 7 304
• En boulebana och ett schackspel har byggts på torget, utifrån workshopförslag.
• De synpunkter som kommit in i medborgardialogen har dokumenterats och använts som underlag i flera planeringsprocesser både hos stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.

Vad vi har lärt oss och vad andra kan ha nytta av att veta
• Att kulturhuset är en stor tillgång för medborgardialog (istället för ett mötesrum i kommunhuset).
• Att låta konstnärer gestalta och hålla i dialogen skapade en frihet i kommunikationen. Konstnärerna skapade en känsla av lust och fantasi i projektet som vi tjänstemän inte har kunskap att möjliggöra. En av konstnärerna sa ”Vi är inte experter på Haninge. Vi är inte anställda. Vi kunde vända och vrida på saker. Vi var alla experter på våra saker.”
• Att samarbeta mellan olika förvaltningar genererade ett kunskapsutbyte mellan oss som har varit mycket värdefullt. Vi gick in i projektet med olika perspektiv och har dragit slutsatser som har varit mer värdefulla än om vi gjort dem på egen hand.
• Medborgardialoger kräver mycket tid och kunskap, att samarbeta runt ett projekt spar tid både för tjänstemän och för medborgare. Resultatet kan också förankras och tas tillvara bättre.
• Viktigt att göra tydliga kommunikationsplaner. Vi kommunicerade väl ”neråt” men inte lika bra ”uppåt” mot politiker.

Senast ändrad:
2017-07-04

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?