Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Haninge
Startade januari 2012

Kontakt

Anna Högberg, processledare

08-6068718

anna.hogberg@haninge.se

Johan Tirén, processledare

08-6068743

johan.tiren@haninge.se

Relaterade artiklar

Jordbrodialogen

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Dialogen startade som en medborgardialog kring trygghetsskapande insatser i Jordbro och pågick från och med januari 2012 till och med december 2014.

Syfte - Därför gjorde vi det

Att stödja de positiva krafter som redan finns, med utgångspunkten att en långsiktigt hållbar dialog drivs av medborgarnas egna engagemang, energi och delaktighet.

Process - Så gjorde vi

Lite förenklat kan man säga att Jordbrodialogens form ändrades efter det första årets inledande erfarenheter. Från att dialogmötena i sin början samlat många intresserade, gav flera av deltagarna uttryck för en projekttrötthet mot slutet av året. Att Jordbrodialogen dessutom föregåtts av olika former av projekt och satsningar som kommit och gått genom åren, alla med ambitionen att ”lyfta” platsen, bidrar givetvis till denna inställning. 

De var också tydligt att det fanns grupper av medborgare i Jordbro som inte var representerade. För att möta detta gick vi från en mer traditionell dialog med fokus på enskilda sakfrågor till att jobba mer med fokus på att se platsens potential och möjligheter.
I arbetet har det varit viktigt att utveckla idén om dialog som ett förhållningssätt. Dialogen har inte begränsats till en enskild fråga eller specifik metod.

Snarare än att dialogen bygger på att kommunens politiker och tjänstemän bjuder in medborgare till exempelvis stormöten, så har vi arbetat efter idén att medborgarna är de som bjuder in kommunen – politiker och tjänstemän samt andra aktörer – till de aktiviteter som de är engagerade i och i de former som passar. Att gå från en medborgardialog till medborgarnas dialog.

Resultat - Så blev det

I samverkan med andra har Jordbrodialogen bidragit till att en rad arrangemang genomförts, föreningar har startats, nätverk byggts upp och frågor lyfts till förvaltningar i kommunen.

Vad vi har lärt oss och vad andra kan ha nytta av att veta
• Att koppla dialogen till det som i någon mån redan sker eller där vi ser att det finns möjligheter att något kan ske, med rätt stöd och förutsättningar.  Det kan handla om medfinansiering eller andra typer av stöd kring arrangemang, men även att bolla idéer och hitta kontaktpersoner. Det har varit viktigt att understödja befintliga nätverk men även att se nya kopplingar mellan olika aktörer på platsen och koppla samman dessa.
• Att skapa kvalitativa möten där mötesformen inte nödvändigtvis följer en mall med dagordning, och där antalet deltagare inte setts som avgörande för om ett möte varit lyckat eller inte.
• Att hitta nyckelpersoner på platsen som redan har tillgång till egna nätverk.
• Att dialogen tar plats lika mycket i kommunhuset som ute hos invånarna.
• Det är viktigt att processledarna kan röra sig mellan förvaltningsgränser och genom den hierarkiska ordningen i kommunen. En dialogprocess som handlar om delaktighet, inflytande och värderingar har svårt att få verklig tyngd om man inte också samtidigt inbegriper och utvecklar idéer kring social hållbarhet och platsutveckling.

Senast ändrad:
2020-09-08

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?