Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Kalmar

Kontakt

Kontakta kommunen:

kommun@kalmar.se

eller ring kommunens kontaktcenter på telefonnummer: +46 (0)480 - 45 00 00.

Utvecklingsdialoger i Kalmar

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Kalmar kommun arbetar med utvecklingsdialoger som en metod för landsbygdsutveckling.

Bakgrund

Sedan 2007 arbetar kommunen aktivt och framgångsrikt med utvecklingsdialoger. Utvecklingsdialogerna är en del av kommunens landsbygdsutvecklande arbete och syftar till att invånarna aktivt ska delta i utvecklandet av sin ort. Utvecklingsdialoger genomförs i alla kommunens större tätorter med undantag från Kalmar stad.

Syfte - Därför gjorde vi det

Kalmar kommun har en tydlig målsättning att hela kommunen ska leva.

Process - Så gjorde vi

Dialogprocessen kan delas in i fyra delar; förberedande arbete, förbättringsvandring, utvecklingsdialog och uppföljning. Kommunledningskontoret har det övergripande ansvaret för processen medan en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp ansvarar för det operativa arbetet. Det förberedande arbetet går ut på att ta fram en ortsbeskrivning, bjuda in medborgare via olika kanaler så som tidningsannons, Facebook, hemsida och lokal affischering, bjuda in Kalmar Läns trafik, Trafikverket och lokala föreningar samt boka lokal, barnvakt och bjuda in press.

Innan utvecklingsdialogen genomförs en förbättringsvandring där kommunens tjänstemän besöker orten för att tillsammans med invånarna gå igenom vilka fysiska åtgärder som kan bli bättre på kort och på lång sikt. Vid tillfället presenterar politiker och tjänstemän vilka åtgärder som kommunen genomfört eller planerar att genomföra på aktuell ort. En viktig del av dialogen är grupparbetet som går ut på att diskutera lokala förutsättningar för fler invånare, service, trygghet med mera. Efter utvecklingsdialogen går arbetsgruppen igenom de förslag till förbättringar som inkommit, fattar beslut om direkta åtgärder och dokumenterar och fördelar ansvaret avseende de önskemål som kräver längre planering. Därefter skrivs en sammanställning som skickas ut till alla invånare på orten.

Utvecklingsdialogerna har hittills genomförts i två omgångar. Vid varje omgång har kommunen besökt 11 orter under en tvåårsperiod. Under den senaste dialogprocessen deltog totalt 670 personer i blandade åldrar även om majoriteten har varit äldre.

Resultat - Så blev det

Förutom förslag till förbättringar som kommunen har rådighet över har dialogarbetet också resulterat i att skapa ett lokalt engagemang. Ett exempel är det byalag som bildades på en av orterna med stöd av organisationen Hela Sverige ska leva.

Det är av stor betydelse för dialogens framgång att syftet är tydligt. Ett tydligt syfte underlättar i kommunikationen med medborgarna och undviker felaktiga förväntningar. Ett tydligt syfte är också viktigt för att veta hur synpunkterna som kommer in ska prioriteras i förhållande till det dagliga arbetet. Att genomföra förbättringsvandringar och utvecklingsdialoger kräver både resurser och tid. Framförallt är det arbetet inför dialogen och efterföljande uppföljning som är omfattande. Detta arbete är dock av stor betydelse för att processen ska vara trovärdig och ge resultat.

I Kalmar är utvecklingsdialogerna en framgångsrik metod för att skapa delaktighet i kommunens utveckling. Vår uppfattning är att metoden är bra och fungerar väl redan idag men den kan alltid bli bättre. Tillsammans med invånarna kan vi skapa attraktiva boendemiljöer och genom att ta tillvara på det lokala engagemanget möjliggör vi hållbara och bestående förbättringar i hela kommunen.

Senast ändrad:
2020-05-27

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?