Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Alfred Nobels torg i Karlskoga

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Karlskoga kommun ville få medborgarnas synpunkter på Alfred Nobels torg för att få ett bredare underlag inför beslut om utformningen, och för att på ett mer systematiskt sätt involvera medborgardialog som en del i styrprocessen.

Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade redan under 2012 beslut om att en medborgardialog om utformningen av Alfred Nobels torg skulle genomföras.

Syfte - Därför gjorde vi det

Syftet med medborgardialogen var att få in medborgarnas synpunkter på Alfred Nobels torg för att få ett bredare underlag inför beslut om utformningen och för att på ett mer systematiskt sätt involvera medborgardialog som en del i styrprocessen.

Process - Så gjorde vi

Förberedelserna gick genomfördes enligt följande:

Tjänstemän:
Förberedelsearbetet startade med en arbetsgrupp med representanter från flera förvaltningar.
Arbetsgruppen planerade aktiviteter under medborgardialogen, metoder samt förslag på frågor.

Politiker
Politiker från KSAU samt presidierna på samhällsbyggnad samt kultur- och förening bjöds in till en workshop där både metod och frågeställningar diskuterades.

Allmänhet
En”Dialog om dialogen” arrangerades för att ta in medborgarnas synpunkter på hur man vill delta för att påverka. Resultatet användes även som grund i framtagandet av interna och externa principer för medborgardialog.

Genomförandet gick till enligt följande:

Dialogen genomfördes under perioden 27 mars t o m 22 maj 2013.
Totalt 20 politiker från tre nämnder deltog. De förtroendevalda fick en inbjudan att delta och fick själva anmäla intresse.
Förberedelsemöten med förtroendevalda inför dialogen hölls vid två tillfällen.

Återkoppling
Resultatet återkopplades till deltagarna främst via media, webben samt utställning på biblioteket. Media har sedan dialogen gjort uppföljande reportage.

12 aktiviteter:
• Fem dialogtillfällen på torget
• Ett dialogtillfällen med målgruppen + 65 år
• Öppet seminarium och dialog riktat till allmänheten
• Seminarium/dialog med näringsidkare
• Förskolan och låg-mellanstadiet; teckningsaktivitet
Ungdomsdialog
• Dialog med högstadieelever
• Förtryckta vykort

Resultat - Så blev det

Resultat

• Under perioden genomfördes ungefär 500 samtal, som resulterade i många fler synpunkter och förslag.
• Vi fick in 460 teckningar från förskolebarn och grundskolebarn upp till årskurs 6.
• Cirka 130 inlämnade vykort med ritningar/förslag.
• Tio personer lämnade in förslag/synpunkter via webbformulär.

Utvärdering

• Dialogen var resultatmässigt mycket framgångsrik. Med högt antal samtal och inskickade förslag i förhållande till de aktiviteter vi genomförde.
• Vykorten var både en kostnadseffektiv annonsering och ett lyckat sätt att få in synpunkter på ett enkelt sätt. Vi nådde en varierad målgrupp.
• ”Svåraste” gruppen att nå var ungdomar 13-20 år. Inför andra dialoger bör vi försöka vara på platser där ungdomar i åldersgruppen rör sig.
• Efter medborgardialogen har ett ungdomsråd startat i Karlskoga.
• Den högsta kostnaden för genomförandet var annonsering, men väl investerade pengar eftersom medborgarna underströk vikten av att känna till att en medborgardialog genomförs.(Karlskoga Tidning är en viktig annonseringskanal)
• Antalet aktiviteter ska noga diskuteras inför en medborgardialog. De tillfällen som uttryckligen uppskattades av medborgarna var mötet med politiker och bör prioriteras i kommande dialoger.
• Politikerna genomförde dialogen på ett mycket professionellt sätt.
• Det är även viktigt att välja rätt tjänstemän som kan tillföra sakkunskap under dialogerna – och att dessa inte ”försvarar” tidigare beslut, i detta fall nuvarande utformning av torget.
• Tydlig organisation och ansvarsfördelning internt på tjänstemannasidan är också viktigt, vilken förvaltning ansvarar för vad när fler förvaltningar är inblandade.
• Återkoppling till deltagande förtroendevalda och tjänstemän under dialogen viktig. Vi skickade ut mejl som återkopplade hur dialogen fortskred, löpande under dialogperioden.
• Resurser för praktiska arbetsuppgifter viktigt
• Avsatt budget viktigt.

Senast ändrad:
2021-02-01

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?