Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Karlstad

Kontakt

Klara Jarstad, parkingenjör

054-540 66 79

klara.jarstad@karlstad.se
 

Annica Granlund, kommunikatör

054-540 68 66

annica.granlund@karlstad.se

Lekplatstestare i Karlstad

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Under 2014 anlitade vi frivilliga barn som under sommaren skulle besöka tio utvalda lekplatser i Karlstad för att testa lekredskapen. Vi ville få mer kunskap om vad barnen tycker är roligast att leka med för att kunna utforma framtida lekplatser på bästa sätt.

Syfte - Därför gjorde vi det

Syftet var att få mer kunskap om vad barnen tycker är roligast att leka med för att kunna utforma framtida lekplatser på bästa sätt. Vi ville ha underlag för att kunna välja rätt redskap när vi rustar upp och renoverar lekplatser inom kommunen. Vi hade en bild av vad barnen tyckte men ville få bekräftat att det var som vi trodde.

Dialogens inflytande
Undersökningen gjordes inte för att få input till ett särskilt projekt utan handlade om att öka kunskapen hos kommunens personal. Resultatet kommer att ligga till grund för framtida planering så dialogen kommer att få inflytande.

Process - Så gjorde vi

Metoder och verktyg för dialogen

Utvärderingen bestod av två delar. Den första bestod av 35 utvalda barn, som vi kallade professionella lekplatstestare, som under sommaren 2014 fick i uppdrag att leka på tio utvalda lekplatser och sedan fylla i en utvärdering. Vi rekryterade barnen genom att ställa en fråga till föräldrar via kommunens Facebooksida att anmäla sina barn. På bara några timmar hade vi fått 100 anmälningar och var tvungna att stänga anmälan. Vi bad från början om 10 barn men tack vare det stora intresset valde vi ut 20 familjer som inklusive syskon resulterade i 35 barn/professionella lekplatstestare.

Den andra delen var en bredare enkätundersökning om samma lekplatser som föräldrar och barn kunde fylla i via webb och smarta telefoner. För att få in svar om lekplatserna satte vi upp skyltar vid lekplatserna om att vi ville ha hjälp. På skyltarna fanns en QR-kod och länk till undersökningen.
Den första delen fungerade väldigt bra. Alla 35 barn besökte alla 10 lekplatser och fyllde i och skickade in sina utvärderingar. Det var bara ett bortfall och det visade sig att familjen hade haft ett dödsfall och därmed inte hunnit besöka alla lekplatser. Det blev ett betydligt högre deltagande än vi hade väntat oss, i princip 100% svarsfrekvens.

Den andra delen med enkät om lekplatserna som man kunde nå genom att skanna en QR-kod på en skylt vid själva lekplatsen gick inte lika bra. Det blev väldigt låg svarsfrekvens. På en lekplats fick vi inga svar alls och den lekplats som genererade flest svar gav 17 st..

Att de utsedda lekplatstestarna blev så lyckat berodde nog på att barnen fick ta ansvar och fick göra något som var roligt och gjorde att de kände sig viktiga. Vi fick svar från föräldrar om att de tyckt det var roligt och att barnen tagit med sig lunchlådan och gått till ”jobbet”.

Dialogens deltagare

Cirka 35 barn i åldrarna 1-13 år gamla deltog i den första delen med utsedda testare. För att göra urvalet satte vi ålderskategorier som spände över ungefär fyra år. Därefter valde vi ut lika många barn i varje kategori och höll en jämn könsfördelning. Fördelningen gjordes utifrån de barn i vars namn anmälan gjordes. Syskonen följde med på köpet och har lämnat in egna utvärderingar.
Undersökningen vi skyltade om vid lekplatserna var öppen för alla att delta i.

Resultat - Så blev det

Dialogens resultat

Alla utvalda har skickat in material. Vi fick tydligt förklara att klätterställningar fick väldigt högt betyg. Lekutrustningen på varje lekplats betygsattes på en skala från ett till fem.

Så här blev resultatet:

Barnens poäng
Klätterställning:  137 poäng
Gungor:   33 poäng
Fjädrande vippgunga:  21 poäng
Linbana:   17 poäng
Roterande tvåmansgunga:  13 poäng
Sandlåda:   4 poäng

Återkoppling till deltagarna

Brev skickades till de utsedda barnen där vi tackar för hjälpen och presenterade resultatet och att vi ska ta med oss det när vi utformar lekplatser.

Övriga lärdomar

Största vinsten har varit att vi skapat en känsla hos barnen att de har möjlighet att påverka och att vi bryr oss. Det är inte så tydligt hur barn får delta i samhällsplanering och vi pratar mycket hur dem upplever det offentliga rummet men det är ofta de vuxna som får lyfta in barnens perspektiv men nu har vi vänt oss direkt till barnen.

Den här dialogen blev väldigt lyckad utifrån ett medialt perspektiv. Många medier har rapporterat om detta, både nationellt och lokalt. Det fick spridning när vi först sökte deltagare och sedan när det fanns ett resultat.

Mer information

Kostnader

Kostnader kopplade till dialogen om lekplatser rörde främst de t-shirts som de utsedda barnen och och de som svarade på enkäten kunde tävla om. Utöver detta la kommunen ner egen arbetstid och befintliga webbverktyg. T-shirtarna kostade ca 5000 kr och tillsammans med arbetstid skulle vi uppskatta en totalkostnad strax under 10 000 kr

Senast ändrad:
2020-07-02

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?