Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Karlstad

Kontakt

Mikael Lund, projektingenjör

054-540 67 93

mikael.lund@karlstad.se
 

Annica Granlund, kommunikatör

054-540 68 66

annica.granlund@karlstad.se

Museiparkens lekplats i Karlstad

Karlstads kommun ska bygga om lekplatsen i Museiparken. För att involvera barnen och hitta en utformning som uppfyller deras önskemål har Karlstads kommun under 2014 genomfört två workshoppar med barn och låtit alla intresserade lämna sina förslag.

Syfte

Dialogens syfte och mål

Det fanns egentligen tre syften med dialogen, att involvera barnen och hitta en utformning som uppfyller deras önskemål, att skapa engagemang bland barnen för lekplatsen och att skapa delaktighet.
Uppdraget var att ta reda på hur de vill leka, inte vad de ville ha. Genom att fråga hur kan vi få en inblick i vilka lekar vi vill leka och vad de vill kunna göra. Det kan vi sedan ”klä” med redskap..

Dialogens inflytande

Dialogen har haft stort inflytande på den slutgiltiga utformningen. Vi har inte lagt in något i lekplatsen som barnen inte har tyckt till om. Allt de har önskat har dock inte kommit med. Vårt eget gestaltningstema har fått något mindre inflytande än vi hade tänkt. Temat finns kvar men kulturen har fått mindre utrymme än planerat.

Process

Metoder och verktyg för dialogen

Dialogen bestod av två huvudsakliga delar, dels en riktad insats med workshoppar och dels en mer allmän fråga till en större grupp.

Workshoppar
Vi genomförde två workshoppar enligt så kallad designdialog med två olika barngrupper i olika åldrar. Barnen satt i smågrupper och fick en ritning att rita på och sätta fast olika former på för att förmedla sina synpunkter.

Det var en bra metod för att fånga upp barnens synpunkter och det var en enkel metod eftersom den kunde skötas helt av konsulten som har erfarenhet av detta sedan tidigare.
En nackdel med denna metod är att den inte riktigt matchade frågeställningen om hur man vill leka. När barnen fick rita innebär det automatiskt att barnen ritar en produkt/redskap. Trots detta är vi nöjda eftersom vi fick fram ett bra material som kunde använda oss av.

Allmänheten fick tycka till
Vi hade två metoder för att fånga upp synpunkter från andra än bara de barngrupper som vi hade sökt upp. Dels fanns en skylt i lekplatsen som uppmanade besökarna att lämna synpunkter inne på biblioteket som ligger precis intill lekplatsen. Dels skrev vi på kommunens Facebooksida och uppmanade allmänheten att även tycka till där.

Båda metoder var bra eftersom de gav alla som ville delta möjlighet att göra det. Samtidigt öppnade de för synpunkter från vuxna vilket inte var syftet. Syftena med dialogen var riktat mot barn och vi vill inte skapa förväntningar från vuxna att deras synpunkter skulle beaktas. De vuxnas synpunkter gav dock en större bredd än barngrupperna bidrog med.

Skylten och ”tyck till”-stationen i biblioteket var bra eftersom de låg nära lekplatsen. Det var lätt för de faktiska användarna av lekplatsen att delta och bli hörda.

Dialogens deltagare

Vi valde ut de åldersgrupper som var närmast berörda, det vill säga barn upp till 12 år. Vi vända oss direkt till en förskoleklass och en elevgrupp på en grundskola. Att valet föll på just dessa barn berodde på att vi hade kontakter sedan tidigare med lärare på respektive skola. Vi hade även kontakt med riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar men hade ingen workshop med dem.

Vi tycker att vi hade ett passande urval av deltagare och bra omfattning av deltagare. Redan från början var det fokus på att dialogen skulle syfta till att lyfta fram barnens synpunkter, inte vuxnas. Det är lätt att de vuxna tar över ett sådant här projekt.

Resultat

Det är viktigt att komma ihåg att hur man lägger upp en sådan här dialog är avgörande för hur lyckat det blir. Det måste kännas lättsamt och kul och det var den här dialogen. Barnen fick saft och bullar, fick sitta med kompisar och de fick prata och pyssla på temat lek.

Medborgardialoger i allmänhet passar bäst vid speciella projekt där det finns en större budget. Det här var ett sådant projekt. Erfarenheter från tidigare projekt säger att projekt som har innehållit dialog ofta blir större och dyrare eftersom det skapar förväntningar som man vill infria. Det tar längre tid och det måste man vara medveten om och planera för redan från början.

Mer information

Kostnader

Designdialogen köptes in av konsult för 26 000 kr. I det ingick planering och genomförande av två workshoppar, återkoppling till deltagarna och sammanställning av resultatet.

Senast ändrad:
2017-06-30

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?