Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Attraktiva platser i Kramfors Ullånger

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Kramfors kommun har tillsammans med medborgarna i Ullånger arbetat med ortens attraktivitet och själ. Där idéer har blivit verklighet.

Process - Så gjorde vi

Under 2013 deltog Kramfors kommun i projektet Attraktiva platser. Projektägare var Akademi Norr. Målet med projektet var att inspirera och ta fram nya metoder för hur attraktiva platser/miljöer kan skapas. Det långsiktiga målet var att skapa bättre förutsättningar för lokal utveckling.
Tätorten Ullånger valdes ut som pilot för projektet. Ullånger är en av tre tätorter i kommunen som får ta del av de så kallade tätortspengarna. Syftet med tätortspengarna är att stärka den lokala livsmiljön. Ortens invånare är själva med och påverkar hur dessa medel kan användas på bästa sätt. Med detta som bakgrund och att Ullånger var inne i en process med att utveckla sin bygd gjorde att Ullånger valdes ut som pilot inom projektet Attraktiva platser. 

En hörnpelare i projektet var medborgardialogen, vilken bestod av en temadag på skolan i Ullånger, en tätortsvandring, djupintervjuer, landsbygd 2.0 (Ullånger edition) samt en föreläsning/workshop om hur attraktiviteten hos en plats kan ökas. Oavsett vilken metod som användes var grunden samma frågeställningar, vilka anpassades till målgruppen för dialogen. Upplägget av dialogen togs fram i samverkan med medborgarna i Ullånger och utgick från planeringsmetoden Cultural planning.


Temadagen på skolan genomfördes som heldag med elever från förskola till årskurs 6, som klassvis fick ta fram idéer hur Ullånger kan bli en attraktivare plats att bo och verka på. Det pedagogiska materialet och upplägget togs fram i samverkan med skolans personal. Under dagen medverkade även den lokala orienteringsklubben, som hade placerat ut kontroller i Ullånger. Detta innebar att de äldre barnen fick använda kartor och samtidigt arbeta med att stärka livsmiljön i den egna tätorten.

Vid tätortsvandringen var det de boende som visade och berättade om sin ort för politiker och tjänstemän vid Kramfors kommun. Landsbygd 2.0 – Ullångers edition kan beskrivas som en form av gruppintervju där deltagarna arbetar med mentala bilder, framtidsvision och konkreta förslag på insatser på den egna orten. För djupintervjuerna handplockades att antal personer med olika kön, ålder och relation till Ullånger för att borra djupare i vad som utgör själen för Ullånger.

Föreläsningen/workshopen genomfördes med blandad grupp med politiker, tjänstemän och boende/verksamma i Ullånger där målet bland vara att definiera vilken plats som betyder mest för Ullångers själ.

Resultat - Så blev det

Projektet har resulterat i ett underlag till en utvecklingsplan för Ullånger men också i konkreta insatser under 2013 och 2014. Insatser som har bidraget till att stärka livsmiljön i samhället. Trafikmiljön har förbättrats vid skolan och en Generationernas park är under utformning. En idé från skolans elever som, som förädlades under medborgardialogen. I parken finns saker som hör samman med miljön i eller omkring Ullånger.

För att uppnå konkreta resultat fanns en budget på 600 000 kronor där de boende i Ullånger fick vara med och avgöra hur pengarna skulle användas. Kramfors kommun avser att fortsätta dialogen och tillföra nya medel under 2015 för att arbeta vidare med Ullångers själ och attraktivitet för boende, besökande och lokalt näringsliv.

Framgångsfaktorerna för projektet i Ullånger kan sammanfattas enligt följande:

  • Sociala kapitalet i Ullånger (lokala nätverk och drivkrafter)
  • Samarbetet mellan boende i Ullånger och kommunen (bland annat planeringen av medborgardialogen, informationsspridning till exempel via gemensamt brev (kommun/lokala arbetsgruppen) till berörda fastighetsägare vid bygglovsansökan för Generationernas park)
  • Samarbetet inom kommunen (genomförandet av projektet men också fortsättningen med projektering, bygglov med mera)
Senast ändrad:
2020-07-01

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?