Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Lindesberg
Kommun Lindesbergs kommun

Kontakt

Linnéa Hedkvist, Folkhälsostrateg

0587-811 06

linnea.hedkvist@nora.se

 

Medborgardialog vid fördjupning av översiktsplan för Lindesbergs stad

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

I arbetet med fördjupad översiktsplan för Lindesbergs stad har en webbenkät genomförts med frågor om den fysiska miljön.

Process - Så gjorde vi

Under perioden 2013 – 2014 har arbete genomförts med att ta fram en fördjupning av översiktsplan för Lindesbergs stad. Planens syfte är att visa en tydlig inriktning för det framtida
stadsbyggandet i Lindesberg.
En av de absolut viktigaste förutsättningarna för goda
En av de absolut viktigaste förutsättningarna för goda livsvillkor, social hållbarhet och jämlik hälsa är människors möjlighet till delaktighet och inflytande över sin livsmiljö.

För att stimulera till debatt och synpunkter på det planförslag som ställdes ut under våren 2014 genomfördes en medborgardialog i form av en webenkät på kommunens hemsida. För att skapa intresse för och kunskap om enkäten genomförde de förtroendevalda i styrgruppen för planarbetet utåtriktade aktiviteter med information om planförslaget på 15 platser runt om i kommunen under april – maj, alltifrån butiker till evenemangsplatser.

Samtliga skolelever i grundskolans skolår 8 fick svara på enkäten under lektionstid och några föreningar för äldre och personer med funktionsnedsättning besöktes och informerades. Samtliga elever i kommunens gymnasieskola fick ett mejl med information om enkäten. Affischer sattes upp på en mängd olika platser med information om pågående enkät, hemsideadress samt en QR-kod som länkade till den aktuella webbsidan. Enkäten översattes efter kontakt med kommunens flyktingmottagning till engelska, finska, sorani, kurdiska samt arabiska.

Enkäten innehöll tolv frågor som berörde Lindesbergs stads fysiska miljö, bland annat hur man omfattar olika bostadsområden, grönområden och promenadstråk men också frågor kring GC-vägar och upplevd trygghet.

Enkäten besvarades av totalt 503 personer, ungefär lika många män som kvinnor. Den enskilt största åldersgruppen som svarade var barn och unga 0-15 år, följd av åldersgruppen 35-54 år.
Den absoluta majoriteten av de som svarade bor/arbetar i kommunen.

Efter avslutad dialog skickades tackaffischer ut till de ställen där de förtroendevalda informerat om enkäten. En sammanställning av enkätsvaren har gjorts och har presenterats för planarbetets styrgrupp samt för kommunens planavdelning. Resultaten, som finns tillgängliga på kommunens hemsida, har fungerat som underlag för det fortsatta planarbetet. Planen ska behandlas av kommunfullmäktige i december 2014.

Resultat - Så blev det

Den genomförda dialogen skapade ett intresse för att lämna synpunkter på den fysiska miljön. Genom att kontakta grundskolan och att bjuda in åttondeklassarna att svara på lektionstid fick vi många svar från unga i kommunen. De förtroendevaldas arbete med att ”flagga” för enkäten skapade sannolikt också ett intresse för att svara på webenkäten. Dialogen var ett sätt att vid sidan av den lagstadgade samrådet (enligt PBL) få kommuninvånare att engagera sig i planfrågan.

Senast ändrad:
2020-07-01

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?