Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Ljusdal

Kontakt

Rolf Berg, utvecklare

070-206 12 39

rolf.berg@ljusdal.se

Östernäs park och strandpromenad i Ljusdal

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Genomförande av en medborgardialog för att samla allmänhetens synpunkter och önskemål i samband med anläggande av cirka tre hektar park och strandområde.

Process - Så gjorde vi

I centrala Ljusdal ligger det före detta sågverksområdet Östernäs som är cirka 14 hektar stort. Sedan det tidigare industriområdet sanerats till nivå mindre känslig användning har Ljusdals kommun förvärvat marken för att utveckla området.

Planprogram och 3 detaljplaner med olika inriktning har tagits fram. En första relativt begränsad medborgardialog ägde rum i samband med detaljplanearbetet. En av detaljplanerna anger handel och kontor samt ett angränsande närmare 3 ha stort parkområde beläget vid en sjö. Utveckling av handelsområdet sker för kommunens del i samverkan med ett större byggföretag. Kommunen svarar för anläggande av park och strandområde. Kommunstyrelsen beslutade att en medborgardialog skulle genomföras för att samla allmänhetens synpunkter och önskemål om parkens/strandområdets innehåll och utformning.

Medborgardialogen genomfördes under perioden 1 mars-15 april 2012 i form av möten för allmänheten i samtliga 5 kommundelar där information om området gavs och synpunkter kunde framföras. Information med kartor m m fanns på kommunens hemsida och vid biblioteken. Konkreta förslag kunde lämnas vid biblioteken, till kommundiariet och via ett webbformulär på kommunens hemsida.

Resultat - Så blev det

Totalt inkom 100-talet förslag. Resultatet av medborgardialogen redovisades vid ett möte för allmänheten. Medborgardialogen bevakades i relativt stor omfattning av lokala media. En sammanställning gjordes och redovisades för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslog med medborgardialogen som grund kommunfullmäktige anslå medel för att handlingar (skisser, förfrågningsunderlag m m) skulle tas fram och att dessa åtgärder skulle upphandlas.

Medborgardialogen kan totalt sett anses ha haft ett stort värde i sammanhanget. Flertalet av de förslag som inkom var upprättade med en seriös ansats, och många tillförde synpunkter som beaktades i kommunens fortsatta arbete. Förslag inkom från både privatpersoner och föreningar. Intresset för och engagemanget vid de möten som anordnades för allmänheten varierade beroende på ort. Ganska naturligt var intresset störst i centralorten där det aktuella markområdet är beläget. Övriga orter där möten anordnades ligger mellan 15 och 60 km från centralorten.

Ett konstaterande är att inkomna förslag ibland även behandlade andra delar av Östernäsområdet (och i några fall helt andra frågesammanhang) än den egentliga parken/strandområdet.

Förutsättningarna för medborgardialogen angav relativt tydligt vad som avsågs, men förslagsställarna såg förmodligen en möjlighet att lämna synpunkter även på andra frågor.

Senast ändrad:
2021-10-07

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?