Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Mora

Kontakt

Albin Frandsen, Samhällsplanerare

0250-261 31

Albin.frandsen@mora.se

Landsbygdsutveckling och byarådsmöten i Mora

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Mora kommun inledde 2007 arbetet med service i Venjan och som utgick ifrån visionen om en långsiktig, ekonomisk, social och ekologisk hållbar service på landsbygden. Projektidén byggde på att Mora kommuns olika förvaltningar inom samhällelig- och kommersiell service skulle samarbeta på ett vidare arbetssätt som innebär att invånarna i Norra Venjan skulle tillförsäkras en hållbar service till rimliga kostnader. Konceptet spred därefter till övriga byar inom Mora kommun.

Process - Så gjorde vi

Arbetet med service- och utvecklingsfrågor i byarna har fortsatt på det sättet att möten hålls i alla kommundelar/byar med en dagordning som omfattar; ”vad gör byn, vad gör kommunen, hur kan vi tillsammans arbeta för byns fortsatta utveckling?”

Processen i sig kan beskrivas på följande sätt: vid byutvecklingsmötena deltar kommunalråd, samhällsplanerare, landsbygdsutvecklare. Vid behov bjuds andra företrädare/tjänstemän från Mora kommun med. Frågor från invånarna tas upp direkt på mötena. I de fall kommunen inte kunde avge svar på plats bad man att få återkomma och tog frågan med hem för besvarande av ansvarig tjänsteman. Ansvariga samhällsplanerare och landsbygdsutvecklare återkopplade sedan till kontaktpersonen för byn alternativt att man bokade ett nytt möte för återkoppling.

Det som är ett positivt mervärde i dessa möten är samtalen och informationsutbytet som blir på träffarna med byaråden. Politikerna får möjlighet att svara direkt på frågor som invånarna funderar kring.

Det som fungerar sämre är när vi som varit ute gör återkopplingen till kollegorna i berörda förvaltningar där vi har behov av att få hjälp med svar eller stöd kring frågor som vi fått med oss från byn. Berörda kollegor har ganska sällan förståelse för att de frågeställningar som kommit upp i byn ska anses så viktiga, snarare upplever vi att byns önskemål anses överdrivna eller omöjliga att tillgodose.

Kommunens del i landsbygdsutveckling är att skapa förutsättningar för att människor ska kunna bo, arbeta, gå i skola på landsbygden. Politiska beslut ska grunda sig i vetskap om hur situationen är i respektive kommundel och vilka konsekvenser olika beslut får. Det måste också vara grundregeln för oss tjänstemän i förvaltningarna.

Senast ändrad:
2020-05-27

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?