Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Fördjupad översiktsplan i Mora

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Medborgardialoger för att skapa ett bättre underlagsmaterial för framtagande av ny fördjupad översiktsplan för Mora tätort. Synliggöra att ett arbete pågår med fördjupad översiktsplan innan planen har tagit allt för mycket form.

Process - Så gjorde vi

Medborgardialogen består av tre delar:
• 7 tematiska träffar där olika parter som verkar inom samma bransch/intresse blir inbjudna till gemensamma samtal. Tanken är att dels föra samman parter som kanske annars inte träffas trots gemensamma nämnare och att synpunkter och kunskaper om deras visioner och behov ska komma oss tillhanda.

• 3 planerarstugor där planerare och politiker från kommunen finns på plats i offentliga miljöer och mer fritt samtalar om planering och utveckling tillsammans med förbipasserande medborgare. "Planerarstugorna" hålls i olika delar av tätorten. Tanken är att brett nå ut till parter som annars inte kommer på möten.

• Blogg som beskriver hur arbetet med planarbetet fortskrider. Arbete med översiktlig planering tar lång tid. Bloggen är ett sätt att kommunicera att det faktiskt händer saker under de långa perioder där medborgarna uppfattar det som att inget händer.
Utöver dessa tre delar deltar arbetsgruppen aktivt i sådant som arrangeras av andra, speciellt när det gäller arbete med unga.

Medborgardialogen pågår fortfarande. Hitintills har det varit mycket bra respons. Hundratals synpunkter har inkommit genom de olika kanalerna. Det som inte har fungerat bra är bloggen som är tämligen obesökt.

Resultat - Så blev det

Under arbetets gång har vi lärt oss att för att nå vissa grupper krävs att man noga tänker igenom tidpunkt och längd för möten, medan det för andra grupper fungerar mycket enklare. Det är stor skillnad på engagemang från olika typer av grupper och vissa grupper vill inte umgås med varandra utan har önskat separata möten. Vid "planerarstugorna" har det inkommit synpunkter med en otrolig bredd, mycket som inte alls har med ämnet att göra eller saker som kommunen ens har möjlighet till att påverka.

Synpunkterna som hanteras av andra i kommunen har vidarebefordrats. Vår förvaltning har ingen uppföljning av vad som hänt med dessa synpunkter. Medborgardialogen är mycket tidskrävande. Den absolut största delen resultat som kommit in har redan varit känt för oss och på så vis inte tillfört mycket rent praktiskt.

Den stora vinsten har varit att aktivera olika aktörer och medborgare tidigt så att de börjar tänka redan nu. Många har påpekat att det känns bra att kommunen lyssnar redan innan det finns ett planförslag.

Senast ändrad:
2020-07-03

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?