Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Mora

Kontakt

Frida Petersson

 0250-262 72

frida.petersson@mora.se

Samråd med byamöten för Mora kommuns LIS-plan

I arbetet med tematiskt tillägg till översiktsplan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) genomfördes möten i sex byar i Mora kommun.

Process

Eftersom strandskyddet är en fråga som engagerar många valde Mora kommun att genomföra en medborgardialog inför arbetet med att ta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för områden lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Målet med dialogen var både att nå ut med information om strandskyddslagstiftningen och att få in synpunkter önskemål och tankar om vilka områden i kommunen som kunde vara lämpliga eller mindre lämpliga för landsbygdsutveckling.
I kommunens inledande arbete pekades sex geografiska områden ut som generellt lämpliga för landsbygdsutveckling, baserat på tillgång till service, infrastruktur och kollektivtrafik.

Medborgardialogen utgick från dessa områden och det planerades ett möte i varje område, samtliga i byarna utanför centralorten. Mötena organiserades i samarbete mellan kommunens landsbygdsutvecklare och Stadsbyggnadsförvaltningens tjänstemän. Landsbygdsutvecklaren har upparbetade kontakter med byföreningar i de olika byarna och mötena marknadsfördes därför både genom annonsering i ortstidningarna, lokala annonsblad i byarna samt genom ”mun till mun” då kontaktpersoner för byarnas föreningar spred budskapet till andra boende i byn. På alla möten utom ett deltog även något av Moras kommunalråd.

Resultat

På mötena deltog sammanlagt över 200 personer, vilket motsvarar ca 1 % av kommunens befolkning, alla deltagare var dock inte folkbokförda i kommunen. Antalet varierade mellan de olika mötena från drygt 10 personer till ca 70 personer. Deltagarlistor fördes men de anses inte tillförlitliga nog för exakta siffror då alla deltagare inte vill skriva upp sig. På mötena framkom att det inte fanns någon gemensam syn på strandskydd eller vilka områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling. Då mötena blir stora märks det även att det kan ta emot att tala om sin åsikt när andra redan har yttrat en motstående åsikt. Det var populärt att komma fram efter mötets slut för att få prata med någon av tjänstemännen eller med kommunalrådet. Det blev också tydligt att de som varit på mötena gärna hörde av sig till Stadsbyggnadsförvaltningen senare med sina synpunkter och refererade till mötet. Fler deltagare på mötena har yttrat att mötena var ett bra initiativ från kommunens sida, att komma ut och träffa de som bor i området innan planeringen är klar.

Mötena upplevdes fungera bäst för informationsspridning och för att väcka frågan. Det ger också en känsla av att bli lyssnad på eftersom man får vara med tidigt i processen. Mötena fungerar sämre för att skapa en diskussion mellan olika åsikter eftersom många inte vågar yttra sin åsikt om andra har motsatt åsikt. Många verkade uppleva det som lättare att prata direkt med en tjänsteman eller politiker. Av denna anledning valde man att i det formella samrådet även erbjuda ett ”öppet hus” där allmänheten kunde komma och prata med tjänstemännen om planförslaget utan att behöva sitta i en stor grupp. Det ”öppna huset” var mycket populärt.

Senast ändrad:
2017-12-11

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?