Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Medborgardialog i fysisk planering

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

2014 avrapporterades Stockholms stads stadsbyggnadskontors utvecklingsprojekt om medborgardialog i fysisk planering.

Syfte - Därför gjorde vi det

Stadsbyggnadskontoret startade hösten 2011 ett projekt med syfte att utveckla
stadens arbete med medborgardialog i den fysiska planeringen. Våren 2014 avrapporterades arbetet till stadsbyggnadsnämnden i form av en rapport: Avrapportering av dialogprojektet Tidig dialog för en framkomlig promenadstad med 140 000 nya bostäder.

Nämnden godkände avrapporteringen, och därmed beslutades att stadsbyggnadskontorets fortsatta utveckling av delaktighetsarbetet skulle utgå ifrån de rekommendationer om vidare arbete som presenterades i rapporten.

Resultat - Så blev det

Dialogprojektet har gett en ökad kunskap och erfarenhet om dialog och delaktighet
utifrån en rad olika perspektiv. En central del av dialogprojektet har varit att bedriva och utvärdera pilotprojekt med fokus på tidig dialog i programarbeten. I rapporten presenteras erfarenheter från ett antal projekt där tidig dialog testats. Begreppen dialog och delaktighet sätts i rapporten in i ett bredare sammanhang, utvecklingsarbetets olika delar beskrivs och slutsatser från dialogutvecklingsarbetet presenteras tillsammans med rekommendationer för vidare utvecklingsarbete.

Tio slutsatser från dialogutvecklingsarbetet
Stockholmarnas delaktighet är en förutsättning för stadens utveckling
Stadens stora slutsats är att en utvecklad delaktighet för stockholmarna i planeringen
krävs för att på ett bra sätt kunna klara målet att till 2030 bygga en framkomlig
promenadstad med 140 000 nya bostäder.

Delaktighet ger mer kunskap och bättre underlag för beslut
Utvärdering av genomförda pilotprojekt med fokus på utökad dialog i tidiga skeden visar tydligt att staden tillsammans med stockholmarna kommer fram till bättre planering. Staden behöver stockholmarna, men stockholmarna behöver också staden. Den planeringskompetens stadens tjänstemän innehar ger i kombination med stockholmarnas kunskap och idérikedom om sin stad förutsättningar för en bättre utveckling av staden, i stort som smått.

Delaktighet är bredare än dialog
Stockholmarnas vilja att delta i utvecklingen av sina närområden är stor. För att staden ska kunna ta nästa kliv, från dialog till delaktighet i en bredare bemärkelse, krävs en utvecklad samverkan. Tillsammans kan stadens olika förvaltningar och bolag möjliggöra en delaktighet som parallellt innefattar såväl de stora planeringsfrågorna i det längre perspektivet som de mer vardagliga frågorna i ett kortare perspektiv.

• Tidig dialog ger mångfald av perspektiv och förutsättningar för
ökad representativitet
• Dialog är bäst på områdesnivå
• Dialog skapar förutsättningar för förståelse, förtroende, lärande,
tillit och acceptans
• Delaktighet stärker civilsamhället och ger förutsättningar för en
levande demokrati
• Effektiva och stabila processer
• Tydliggjord struktur för stockholmarnas delaktighet i planeringen
• Avvägning mellan bättre kunskapsunderlag och känsla av delaktighet

Vägen fram
Rapporten var ett avstamp inför fortsatt utvecklingsarbete och en uppmaning till stadens förvaltningar och bolag att applicera nyvunna kunskaper om kommunikation, dialog och delaktighet på de nya stadsutvecklingsprojekt som påbörjas.

Senast ändrad:
2020-01-30

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?