Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Sundbyberg
Kommun Sundbybergs stad

Kontakt

Filippa Palmgren, projektledare för Rissnedialogen /Utredare på kommunstyrelsens kansli)

08-706 89 59

filippa.palmgren@sundbyberg.se

Rissnedialogen om 10 punkter för ett bättre Rissne

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Under våren 2014 genomfördes en medborgardialog i Rissne med syftet att göra Rissne till en bättre och tryggare plats att bo och vistas på. De som bor, arbetar eller regelbundet vistas i ett område är de som kan området bäst, därför ställde vi frågan ”Hur kan Rissne bli bättre för dig?” till dem.

Syfte - Därför gjorde vi det

Uppdrag från kommunstyrelsen
Uppdraget att genomföra en medborgardialog kom från kommunstyrelsen i oktober 2013. I uppdraget gavs vissa ramar, till exempel att boende och andra verksamma i området så som företagen, fastighetsägarna, närpolisen och andra lokala aktörer skulle involveras.

I stadsdelen skulle det skapas förutsättningar för en god livsmiljö där delaktighet och inflytande, barns och ungas uppväxtvillkor, förutsättningar för fysiska aktiviteter och trygghet är angelägna frågor.

Process - Så gjorde vi

Marknadsföring
För att väcka engagemang och få en lyckad dialog kändes det viktigt att projektet blev synligt. Målgruppen var alla som bor, arbetar eller vistas i Rissne och vi ville att alla de skulle få kännedom om dialogen. Affischer sattes upp i alla trappuppgångar och vi gjorde utskick till alla hushåll. Vi hade också annonser i lokaltidningen och annonserade på stadens webbplats samt delade ut flygblad vid tunnelbanan. 

Insamling av förslag
Under sju veckor samlade vi in förslag med olika metoder, man kunde t.ex. lämna ett förslag genom ett sms eller ett formulär på hemsidan. Vi hade också två pekskärmar utplacerade i stadshusets reception och på en stor arbetsplats. Vi arrangerade också två öppna dialogmöten och två workshops på fritidsgården och en i skolan där eleverna fick vara delaktiga. De flesta förslag och den mest givande delen av projektet var dock när anställda och förtroendevalda stod på Rissne torg och mötte människor i farten. Vi ställde upp ett torg vid tunnelbaneuppgången på torget vid tre olika tillfällen, där bjöd vi på kaffe och samlade in förslag från dem som vanligtvis inte kommer på dialogmöten.

Resultat - Så blev det

Resultat
Under insamlingsperioden på sju veckor fick vi in hela 1130 konkreta förslag från över 750 personer. Utifrån alla förslag togs ett 10-punktsprogram fram. Alla åtgärder skulle genomföras under 2014 och några redan till sommaren. 10-punktsprogrammet presenterades på Rissne torg i april och staden bjöd på fika, ballonger, ansiktsmålning med mera. Den lokala basketföreningen deltog också och ordnade aktiviteter. En folder med de tio punkterna och ett stort tack för allt engagemang skickades också ut till alla hushåll i Rissne.

Efter fastställandet av 10-punktsprogrammet tog genomförandet av åtgärderna vid. Bland annat anställdes en ny fritidsledare och en utredning påbörjades om fritidsgården skulle kunna flytta till bättre lokaler. En gångväg breddades, en fotbollsplan fick belysning, hemköp förlängde sina öppettider och en grillplats och en basketplan byggdes bland annat.

Utvärdering
Rissnedialogen har visat att det under en relativt kort och begränsad tid och med relativt små medel är möjligt att lyssna in medborgarnas idéer och omsätta dem i konkreta resultat. Det var enkelt att delta och det var en framgångsfaktor för detta projekt.
Eftersom alla åtgärder ännu inte är genomförda är det svårt att säga något om de långsiktiga effekterna. Dock tror vi att det som redan har gjorts har bidragit till ökad trivsel och i längden också kanske ökad trygghet. De som oftast vistas på en plats är de som bäst vet vad som fungerar eller inte och hur området skulle kunna utvecklas. Rissnedialogen blev ett positivt projekt för Rissne som förhoppningsvis inte bara märks här och nu utan som flera kan ha glädje av under lång tid, till exempel när fritidsgården flyttar och förhoppningsvis blir en välbesökt och väl fungerande verksamhet. Till följd av Rissnedialogen är det stora insatser som görs i området och mycket resurser som nu satsas på Rissne.

Senast ändrad:
2020-07-01

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?