Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Täby
Kommun Täby kommun

Kontakt

Malin Enmark (kommunikationsstrateg) 

malin.enmark@taby.se

Kristina Eineborg (kommunikations- och näringslivschef)

kristina.eineborg@taby.se

08-555 590 00.

Galoppfältet i Täby

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Medborgardialog om galoppfältet med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder. Närmare 3000 medverkande.

Bakgrund

Galoppfältet är ett av Täbys fyra stora utvecklingsområden. Täby galopp som bedriver verksamhet där idag ska flytta och det möjliggör att 6000 nya bostäder kan byggas på platsen. Området på 72 hektar är ett av de största utbyggnadsprojekten i Sverige.

Syfte - Därför gjorde vi det

Utgångspunkten för dialogerna var den så kallade strukturplanen för området. Det är ett övergripande dokument som visar var bebyggelse är lämplig, hur stadsparken och andra parker kan lokaliseras samt var större gator och gång- och cykelvägar bör gå.

Syftet med dialogen är att:
1. Stärka den demokratiska processen.
2. Ta tillvara medborgarnas synpunkter för att skapa en så bra stadsdel som möjligt.

Målen med projektet är att:
. Skapa delaktighet kring galoppfältsprojektet.
. Ytterligare förankra planprojektet.
. Öka förståelsen för komplexiteten i stora stadsutvecklingsprojekt.
. Ökad intern förståelse för medborgardialog som metod.

Process - Så gjorde vi

Medborgarna bjöds in genom både kvalitativa och kvantitativa metoder, med hjälp av en så kallad dialogtrappa. De kunde välja på vilket sätt de ville delta, antingen genom att besvara några få frågor i digitala enkäter eller genom mer omfattande dialogmöten.

Inbjudningar gjordes via lokaltidningen, på webben och anslagstavlor, men det gjordes också riktade utskick till olika intressegrupper som närboende, gymnasieungdomar, Naturskyddsförening, Villaägarförening, Hembygdsförening och företagare.

Vi genomförde ”dialogevenemang” i Täby centrum (ett av Sveriges mest besökta köpcenter) för att engagera personer som befann sig där. Tryckta enkäter fanns på olika platser i kommunen, bland annat på galoppfältet, på biblioteken, på seniorcenter och andra platser där människor vistas.

Medborgarna fick bland annat svara på övergripande frågor om Täbys styrkor och svagheter, vad de anser saknas i kommunen idag, men också mer detaljerade frågor kring galoppfältets utveckling.
På dialogmötena fick deltagarna samarbeta i en arbetsbok kring olika frågeställningar. De fick tillsammans prioritera vilka områden och frågor de ansåg vara viktigast. 

Resultat - Så blev det

Utvärderingen av mötena visade att majoriteten var mycket nöjda med mötesformen.
Närmare 3000 personer deltog och vi lyckade engagera både yngre och äldre personer. De yngre personerna deltog främst i de digitala dialogerna och på de öppna dialogmötena var det mestadels äldre personer som kom.

De olika metoderna attraherade olika målgrupper. Med hjälp av de digitala enkäterna var det betydligt lättare att nå yngre människor. När vi stod i Täby centrum och bad folk besvara den digitala enkäten fick vi ett stort gensvar från alla målgrupper. De fysiska dialogmötena hade en högre medelålder, vilket också brukar vara ett mönster på ”klassiska” samrådsmöten.
Ett dialogprojekt av den här omfattningen kräver omfattande resurser, både finansiella och personella samt är tidskrävande.

Senast ändrad:
2020-07-01

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?