Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Kalmar län

Kontakt

Jonas Hellberg (S), Ordförande i Medborgarutskottet, pensionsärsrådet och funktionshinderrådet, Politisk sekreterare, Landstinget i Kalmar län

070-670 05 72

Synpunkter om vården i Landstinget i Kalmar län (Region Kalmar län)

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Den 2 juni 2015 genomfördes en medborgardialog i samband med landstingsfullmäktige på
Strand Hotell i Borgholm. Förberedelserna gjordes av medborgarutskottet med stöd från
fullmäktiges presidium. Totalt hade ett 70-tal medborgare hörsammat inbjudan. Seniorer,
ungdomar och sjuksköterskestudenter från framför allt Öland, men också från Västervik, Kalmar
och Nybro med omnejd deltog.

Syfte - Därför gjorde vi det

Utgångspunkten för dialogen togs i landstingets ambition att åstadkomma en köfri sjukvård
till år 2018. Vad innebär målet och vad krävs för att nå dit? Under nästan två timmar samtalade
medborgarna med de folkvalda om hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, bemötande
och möjligheterna som följer med vård på distans (e-hälsa). Medborgarna fick även fritt ta
upp andra frågor som de ville lyfta med politikerna

Process - Så gjorde vi

Medborgardialogen organiserades i åtta smågrupper med 3-5 politiker och 8 medborgare
i varje. Dialogen leddes av i huvudsak landstingsråd. Parallellt diskuterade ett 20-tal politiker
hur medborgardialog kan användas i framtiden genom att diskutera styrkor, svagheter,
möjligheter och hot. (SWOT-analys). Varje grupp lämnade ett skriftligt referat av sina diskussioner.
Dessa har använts som underlag för denna rapport.

Ute ”på stan” i Borgholm samlade därtill ett 10-tal politiker in enkäter genom metoden
”Walk-and talk”. Ungefär 40 samtal genomfördes och dokumenterades genom att enkäter
fylldes i. Genom enkäten kompletterades urvalet av medborgare som deltog i dialogen under
dagen.

Resultat - Så blev det

När vi läser igenom minnesanteckningarna så slås vi av hur positiva och nöjda medborgarna i
grunden är med hälso- och sjukvården i vårt län. Visst finns det synpunkter och förbättringsområden,
men generellt upplevs landstingets verksamheter som bra.

Men när det gäller tillgängligheten - att komma i kontakt med vården - finns det fortfarande
möjligheter till förbättringar ur ett medborgarperspektiv. Flera medborgare lyfte att det
vore bra med bättre öppettider utanför kontorstid inom primärvården, att det ibland är svårt
att komma fram till sin hälsocentral på telefon och att det kan vara besvärligt att bli uppringd
på jobbet eller i skolan.

Både politiker och medborgare var efteråt nöjda med dialogen och initiativet. ”Det är viktigt
att våra synpunkter nu tas tillvara, annars tappar man intresset”, var det någon som sammanfattade.

Senast ändrad:
2020-07-01

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?