Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Västerås

Kontakt

Ingrid Legrell Crona, planarkitekt

021-39 15 58

ingrid.legrell.crona@vasteras.se

Kopparlunden Västerås en Designdialog 2013

En tidig och bred dialog kring Kopparlundens framtid genomfördes som en del i arbetet med ett planprogram.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har gett byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett planprogram för att utveckla Kopparlunden till en attraktiv stadsdel i centrala Västerås. Som led i detta arbete genomfördes en tidig och bred dialog om Kopparlunden under våren 2013.

Process

Vid val av metod fastnade vi för metoden Designdialog anpassad till stadsbyggnadssammanhang, en metod som används då man vill involvera många i tidigt skede. Det är en strukturerad process med ett tydligt syfte, innehåll och förväntat resultat i varje steg. Dialogen för Kopparlunden genomfördes som en serie workshops där olika aktiviteter för att bygga kunskap och utveckla idéer ingick. Processledande arkitekter ansvarade för att processen drevs framåt och tog fram olika framtidsbilder och skissförslag med utgångspunkt från idéerna som kom fram i workshopsarbetet. Målet med dialogprocessen för Kopparlunden var att nå fram till en stadsbyggnadsvision som tillsammans med andra utredningar utgör underlag till planprogrammet för Kopparlunden.

I dialogen deltog fastighetsägare, företagare, högskolestudenter, föreningsrepresentanter, tjänstemän och andra intresserade västeråsare. Inbjudan skedde via annons i lokalpressen, affischer i området, riktade mailutskick till fastighetsägare, föreningar med mera samt genom personliga kontakter. Tre workshops genomfördes på kvällstid, kl 17 – 21, i en lokal i området.

Totalt deltog ett åttiotal personer vid något eller samtliga workshopstillfällen. Vi såg gärna att man var med vid samtliga workshops, men det var inget krav.  Antalet närvarande vid varje möte var mellan drygt 30 och närmare 60 personer. Det var ungefär lika många kvinnor och män som deltog och de var från olika åldersgrupper, med viss underrepresentation av yngre personer.

Resultat

Arbetssättet uppskattades av deltagarna, som med stort engagemang deltog i workshops-arbetet. Ett särskilt bildprotokoll upprättades efter varje workshop. Detta delgavs deltagarna via mail och publicerades också på stadens webbplats. En sammanfattning av resultatet av designdialogen presenterades i en särskild rapport. Många av förslagen som kom fram under visionsarbetet återfinns i förslaget till planprogram, som var utsänt för samråd under sommaren 2014.

Målet är att Kopparlunden ska bli en blandad och levande stadsdel med bostäder, service, arbetsplatser och plats för möten och aktiviteter.  Omvandlingen av det tidigare slutna industriområdet till en stadsdel påbörjades i mitten av 1990-talet. Idag finns här närmare 200 företag, bland annat med inriktning IT och konsultverksamhet, men också kultur och föreningsverksamhet. Idag är stängsel och grindar borta, men fortfarande är området till största delen befolkat av verksamhetsutövarna i området.

Trots att området ligger centralt i Västerås rör sig inte västeråsarna i allmänhet i eller till området. Detta återspeglas i deltagarlistan vid workshoppen. Många av de som kom hade en anknytning till området idag eller genom tidigare verksamhet, vilket påverkade deras idéer och förslag. Förhoppningen var att öka kunskapen och kännedomen om området även bland andra, men för detta hade andra aktiviteter krävts.

Senast ändrad:
2017-07-04

På www.dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?